Motie startnotities

 In Moties
Voorstel: 2008 – 038
Onderwerp: Startnotitie inbreidings- en verdichtingslocaties

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 4 november 2008

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
  • gehoord de inbreng in de RTG’s

Overwegende dat

  • er naast de Startnotitie inbreidings- en verdichtingslocaties er nog een drietal startnotities (derde voorzieningengebied, onderzoek accommodaties en exploitatie en beheer van gemeentelijke accommodaties) zijn voorbereid.
  • deze notities een dermate impact hebben dat het gewenst is dat er vergelijkbaar met bij opstelling van de strategische visie 2015 er een uitgebreide participatie dient plaats te vinden met inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven etc. zoals ook bij de eerdergenoemde strategische visie heeft plaatsgehad.
  • de geleverde input voor de raad als handvat kan dienen om het college een bestuursopdracht te geven en kaders te stellen
  • de uitkomsten van deze participatie en kaderstelling als addendum kunnen worden toegevoegd aan de Strategische Visie 2015

Draagt het college op;

de notities zo op te stellen dat kaderstelling door de raad na participatie (vergelijkbaar bij de opstelling van de strategische visie 2015) kan plaatsvinden.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting.

Het is van belang dat we eerst de input ontvangen van inwoners verenigingen, instellingen bedrijven etc voordat er al een kader wordt gesteld door de raad. Een kaderstelling vooraf betekent een inperking van de inspraak.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter