Motie Startnotities [2]

 In Moties
Voorstel: 2008 – 038
Onderwerp: Startnotitie inbreidings- en verdichtingslocaties

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 4 november 2008

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
  • gehoord de inbreng in de RTG’s

Overwegende dat:

  • de ruimtelijke kwaliteit van Houten-(noord)  in het geding is daar waar sprake is van het aanpassen van de bouwhoogte en verdichting zoals genoemd in de startnotitie inbreidings- en verdichtingslocaties.
  • Houten geroemd wordt om de stedelijke structuur en de kwaliteit niet ter discussie staat
  • om die reden Houten een aantrekkelijke woon,- en leefgemeente is en het niet gewenst is dat de kwaliteit wordt aangetast door hoogbouw of verdichting
  • het van belang is dat er ruimte beschikbaar komt om woningen te realiseren die de kwaliteit van Houten continueren
  • het voetbalcomplex van SV Houten als reserve locatie zou kunnen worden aangewend voor woningbouw als alternatief
Spreekt uit:

het voetbalcomplex van SV Houten als mogelijke ontwikkellocatie toe te voegen bij de keuze op hoofdlijnen.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting.

De locaties De Fuik (2) en Schonenburgseind (3) zoals genoemd in de notitie dragen bij aan een verdere verstening van het centrum. Om die reden is het gewenst een alternatief te bieden om de kwaliteit blijvend te kunnen borgen.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter