Motie toegangsleeftijd horeca 2

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt GR07.00270/320

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 18 december 2007

Onderwerp: Aanvullingen Alcoholbeleid

De Raad overwegende dat

-er in discussies in RTG en debatraad suggesties zijn gedaan als aanvulling op het preventiebeleid genotmiddelen
-de aandacht voor het alcoholbeleid toeneemt door overmatig alcoholgebruik onder jongeren
-er initiatieven liggen van Vroeg op Stap, STAP (Stichting Alcoholpreventie), Stichting Voorkom, Voedsel en Warenautoriteit, het kabinet etc. om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan
– het kabinet de gemeenten in Nederland de bevoegdheid wil geven om toegangsleeftijden te stellen (art 20 Drank – en Horecawet)
– er bepaald kan worden dat alleen horecagelegenheden die toegankelijk zijn voor personen boven een bepaalde leeftijd na een bepaald tijdstip open mogen zijn, maar ook dat jongeren beneden een bepaalde leeftijd vanaf een bepaald tijdstip niet meer mogen worden binnengelaten in de horeca
– het kabinet aangeeft dat er in de komende 4 maanden gesprekken komen met branche, ouders, jongeren en gemeenten over de sluitingstijden horeca
– het in- en nadrinken populair is en dit tegengegaan kan worden door blaastesten af te nemen waarbij de horeca-exploitant de (beschonken) bezoeker kan weigeren en/of (na afloop) vervoer kan regelen al dan niet vanuit het thuisfront.
– ouders en bestuurders het goede voorbeeld moeten geven door zich te matigen.

Verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken;

-om de toegangsleeftijd te koppelen aan de sluitingstijd*.
-om daar waar grote groepen jongeren een horeca-aangelegenheid bezoeken, voor en/of na het bezoek, een alcoholblaastest af te nemen
-om de effecten van de genomen maatregelen betreffende het alcoholbeleid te monitoren

en verzoekt het college verder:
-geen alcohol meer te schenken na afloop van vergaderingen.
-de resultaten van de besprekingen met sportverenigingen en supermarkten met betrekking tot verkrijgbaarheid dan wel verkoop van alcohol aan jongeren terug te koppelen aan de gemeenteraad. (eea zoals opgenomen in uw brief dd 30 oktober 2007 naar aanleiding van de discussie over de sluitingstijden)

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter