Motie verplaatsen (deel) windmolenpark

 In Moties

Onderwerp: windmolenpark Veerwagenweg

De Raad, 

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende:

  • dat het rendement van het windmolenpark ver onder de verwachting ligt;
  • het rapport van de UU voldoende aanleiding geeft om aan te nemen dat het rendement bij volledige handhaving van de maatwerkvoorschriften nog lager zal uitvallen;
  • de locatie van het windmolenpark langs de Veerwagenweg veel bezwaren kent voor de leefomgeving van omwonende, zoals opgetekend in de evaluatie van Universiteit Utrecht (2015);

Verzoekt het college 

  • de mogelijkheid voor verplaatsing van het windmolenpark te onderzoeken door het opstellen van een business case (waarbij levensduur en gederfde productie en inkomsten worden afgezet tegen verplaatsingskosten en een hoger rendement) voor de ondernemer en een rendementsberekening voor gemeente Houten (rendement nieuw locatie afgezet tegen rendement oude locatie);
  • ook maatschappelijk kosten in beeld brengen, zoals kosten van gederfd woongenot van omwonenden, en aan aanvullende, mitigerende maatregelen die nodig zijn om de windmolens huidige locatie te handhaven;
  • daarbij in kaart te brengen wat de juridische en planologische consequenties van verplaatsing naar een andere locatie zijn;
  • het voorstel in het voorjaar van 2016 aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam:

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter