Motie Visie Verkeer Oude Dorp

 In Moties
Voorstel 2009
Onderwerp: Visie Oude Dorp – Verkeer en parkeren
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 9 juli 2009

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
  • gehoord de inbreng in de RTG’s en inloopavonden
Overwegende dat

  • De aangepaste visie na de inspraakprocedure kritisch is ontvangen door zowel buurtbewoners als ondernemers
  • De ontsluiting van het Oude Dorp en het parkeren op en rond Het Plein in het huidige plan op onvoldoende draagvlak kunnen rekenen
Draagt het college op;

  • Behoudens het knelpunt dwarsparkeren aan het Plein zelf, (de verblijfruimte), geen maatregelen voor te bereiden of te nemen die de hoeveelheid parkeerplaatsen op Het Plein doet afnemen.
  • Een verkeersstructuur te realiseren die de verkeersintensiteit op de Herenweg vermindert en een kortere route naar de voorziene parkeerlocatie bij de (voormalige) Bernhardschool mogelijk maakt.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting;

Het dwarsparkeren levert aan het Plein (de parkeerplaatsen tegen de verblijfsruimte, daar waar de muziektent staat) de meeste verkeersproblemen op. Dit vanwege het feit dat er meerdere wegen samenkomen en er van twee kanten kan worden uitgeparkeerd. Voor het overige is het gewenst dat de hoeveelheid parkeerplaatsen in stand blijft.

De verkeerstructuur wordt als knelpunt ervaren. Tot de oplossingen zouden we kunnen rekenen:

De inzet tot 1-richtingsverkeer op de Herenweg komende vanaf de Rondweg. Het verkeer kan dan weer via de Vlierweg en Loerikseweg (tot de Dorpsstraat ook dmv 1-richtingsverkeer) de kern verlaten.

Het doortrekken van de Passage naar de Bernhardschool. Voor het autoverkeer een knip maken tussen de AH supermarkt en de Bernhardschool zodat winkelend publiek komende vanaf de parkeervoorziening Bernhardschool niet in conflict komt met autoverkeer. Daartoe ook het wegprofiel (tussen AH en Bernhardschool) aanpassen vanwege de winkelkarren. Een ontsluiting realiseren bij de Texaco richting de Bernhardschool. Tevens dient er gelet te worden op mogelijk ongewenst verkeer op aanpalende wegen (en eventueel maatregelen te worden voorbereid) als de Wethouder van Rooijenweg , Oranje Nassauweg, Burg Haefkensstraart, Kon Julianastraat, Burg. Wallerweg en Pr. Beatrixweg.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter