Motie Visie Oude Dorp

 In Moties
Voorstel 2009
Onderwerp: Visie Oude Dorp
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 9 juli 2009

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
  • gehoord de inbreng in de RTG’s en inloopavonden
Overwegende dat

  • De aangepaste visie na de inspraakprocedure kritisch is ontvangen door zowel buurtbewoners als ondernemers
  • Dat bewoners problemen hebben met een te sterke toename van de horeca (zogenaamd horecaplein)
Draagt het college op;

Om bij de afweging tot uitbreiding van horecafaciliteiten in het Oude Dorp een maximum te stellen aan het totaal aantal vierkante meters t.b.v. horeca in plaats van een maximum aan het aantal horecabedrijven.

De raad nader te informeren, al dan niet door middel van een collegebrief, over het maximaal totaal aantal mogelijke vierkante meters horeca in het Oude Dorp.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting;

In de visie is voorzien dat in en om het Plein nog 4 horecazaken hun deuren kunnen openen. Bewoners van het oude Dorp hebben daar moeite mee. De SGP-fractie is van mening dat we in voldoende mate rekening moeten houden met de bewoners in Het Oude Dorp. Deze veelal oud-Houtenaren hebben wat ons betreft ook de “oudste rechten”.

Derhalve moet niet alleen gekeken worden naar een eventuele toename van het aantal horecazaken maar ook naar het huidige en toekomstige aantal vierkante meters. Indien er sprake is van uitbreiding bij een huidige ondernemer moet dit invloed hebben op het eventueel nog toe te laten aantal horecabedrijven.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter