Motie voorkomen verhoging OZB

 In Moties
Voorstel Nr.: 2011-047 (gewijzigd)
Onderwerp: Begroting 2012
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 8 november 2011:

 

–   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 2011-047 (gewijzigd)   tezamen met de Koppelingsbrief d.d. 21 oktober 2011;

–    gehoord de besprekingen in het RTG van 25 oktober 2011;

 

overwegende dat:

  • door maatregelen van het Rijk er ingrijpende besluiten van de raad worden gevraagd;
  • de koopkrachtplaatjes momenteel negatief zijn;

 

–    van mening zijnde dat de lastendruk niet verder mag toenemen;

Spreekt uit dat:

de aanvullende ombuigingsmaatregelen niet zullen leiden tot lastenverzwaring voor de burger in financiële zin door een verhoging van de OZB boven de vastgestelde inflatiecorrectie (trendmatige aanpassing).

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 8 november 2011:

 

Ondertekening en naam indiener:

 

 

Gijs van Leeuwen 

SGP                             

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter