Motie voortzetting maatschappelijke stage in Houten

 In Moties
Raadsvoorstelnummer:
Motienummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.
Onderwerp: Voortzetting maatschappelijke stage in Houten
 

Constaterende dat:

 

–       Leerlingen op alle middelbare scholen in Houten momenteel verplicht een maatschappelijke stage lopen van 30 uur;

–       De Tweede Kamer onlangs heeft besloten tot afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2014-2015, terwijl de maatschappelijke stage sinds schooljaar 2011-2012 juist voor iedere leerling verplicht is gesteld;

–       De gemeente tot en met 2014 jaarlijks € 51.000 in het gemeentefonds krijgt om de maatschappelijke stage te ondersteunen, en dit heeft belegd bij ‘van Houten&co’;

–       Er zeer positieve ervaringen bij scholen, verenigingen, organisaties en stichtingen zijn met de maatschappelijke stage in Houten, en er een mooi platform voor vraag en aanbod is ontwikkeld op www.mashouten.nl;

 

Overwegende dat:

 

–       Het van groot belang is dat jongeren in aanraking komen met vrijwilligerswerk en zo iets leren doen voor een ander zonder daar direct iets voor terug te krijgen;

–       Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke stage leidt tot meer vrijwilligers;

–       De overheid meer verantwoordelijkheid vraagt van de ‘participatiesamenleving’ en vrijwilligerswerk ook in Houten onmisbaar is;

–       Het een verloren investering is geweest als de lokaal opgebouwde ondersteuningsstructuur en expertise worden stopgezet;

 

 

Verzoekt het college:

 

–       In overleg te gaan met de middelbare scholen in Houten en ‘van Houten&co’ over de toekomst van de maatschappelijke stage, met als inzet om deze in stand te houden;

–       Te onderzoeken wat er voor nodig is om de maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 2014-2015 voort te zetten en de Raad daarover een Raadsvoorstel voor te leggen voor juni 2014.

 

en gaat over tot de orde van de dag;

 

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP                           

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter