Motie weigering burgemeesters gezelschap Israël door VNG

 In Moties
 

Raadsvoorstelnummer: Motie vreemd aan de orde van de dag

 

(en deze te zenden naar de VNG)

Motienummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

Registratienummer:

(in te vullen door raadsgriffie)

Onderwerp: VNG besluit tot weigering burgemeesters gezelschap uit Israël
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.:  12 oktober 2010
Overwegende dat:

  • het onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten genomen besluit om komend najaar geen aangekondigd gezelschap van burgemeesters uit Israël te willen ontvangen;

 

  • de VNG een vertegenwoordigend orgaan beoogd te zijn van alle gemeenten van Nederland;

 

  • een aanvraag vanuit het buitenland in beginsel positief beoordeelt dient te worden;

 

  • een aanvraag voor kennismaking met lokale overheden blijk geeft van interesse in de Nederlands democratische staatsinrichting op lokaal niveau;

 

  • historisch gezien sterke banden bestaan tussen Nederland en Israël;

 

  • in de ontmoeting met een internationaal gezelschap, eventuele maatschappelijke en politieke zorgen ter sprake kunnen worden gebracht;
 

Spreekt uit:

  • dat de gemeenteraad van Houten de mening van de VNG niet deelt.
  • dat de VNG haar objectiviteit dient te handhaven en dat het nemen van internationale politieke beslissingen daar niet bij hoort .
  • en de VNG oproept om haar standpunt te heroverwegen en alsnog het gezelschap uit het openbaar bestuur van Israël te willen ontvangen.

 

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener(s):

 

SGP

 

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter