Motie Woningbouw de Groes

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2007-070

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 6 november 2007

Onderwerp: Begroting 2008 en Algemene beschouwing

De Raad overwegende dat

– er een koppeling is tussen de realisatie van het dorpshuis en woningbouw (De Groes) in Schalkwijk
– de gemeente op dit moment niet kan voldoen aan de wens van vele inwoners van Schalkwijk om de woningbouw gefaseerd uit te voeren
– er geen exacte (financiële) cijfers voorhanden zijn van de kosten van gefaseerde uitvoering ten opzichte van het bestaande programma van eisen voor het dorpshuis
– om tot een goede besluitvorming te komen het inzicht in de kosten van fasering wel gewenst is
– bij de besluitvorming over de proefverkaveling, voorzien in maart 2008, het gewenst is om de raad van alternatieven te voorzien (zo deze voorhanden zijn)
– het college op zoek naar alternatieven voor beide wensen (dorpshuis en gefaseerde bouw) de input van de inwoners van Schalkwijk wil betrekken
– het gewenst is dat bij het uitwerken van alternatieven (zo deze voorhanden zijn) zowel een koppeling als een ontkoppeling met het dorpshuis wordt gemaakt (bijvoorbeeld een extra krediet)

Verzoekt het college

te onderzoeken of er alternatieven voorhanden zijn om uitvoering te geven aan de wens van inwoners uit Schalkwijk om een gefaseerde woningbouw in de Groes mogelijk te maken en (zo die er zijn) deze te betrekken bij de besluitvorming over de proefverkaveling, voorzien in maart 2008, waaruit de raad een, indien gewenst, hernieuwd kader kan aangeven.

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter