Motie Woningen in de Kernen

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Agendapunt 2004-200

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 26 april 2004

Onderwerp: Vaststelling Ruimtelijke Visie Houten

De Raad:
Gelezen het voorstel en gehoord de besprekingen in de cie;

Overwegende dat er een causaal verband is tussen enerzijds de leefbaarheid van de kernen en anderzijds het bouwen van nieuwe woningen in de Kleine Kernen.
Dat bouwen voor eigen opvang van de woningzoekenden in de Kernen gewenst is.
Dat hiermee impliciet een basis wordt gelegd voor het in stand houden van de voorzieningen.

Spreekt uit,
dat in samenspraak met de diverse vertegenwoordigingen uit de kleine kernen een woningbouwprogramma wordt ontwikkeld dat valt binnen de scope van de visie van een totaal van circa 1000 woningen voor heel Houten en aansluit bij de behoeften van de kernen en invulling geeft aan het zoveel als mogelijk in stand houden van de voorzieningen, dan wel mogelijkheden heeft voorzieningen toe te voegen of uit te breiden.

en gaat over tot de orde van de dag;
 

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter