Motie zonne- en windenergie

 In Moties
 

Raadsvoorstelnummer: 2014-049 (raadsvoorstel Colllegeprogramma)

Motienummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 8 juli 2014
Onderwerp: wind en zonne energie

 

De raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

  • de coalitie ‘het betrekken en verbinden van de samenleving’ als bestuursstijl de belangrijkste opgave ziet voor de komende periode;
  • het College een ambitieuze duurzame energieagenda heeft die gericht is op het realiseren van 16%  groene energie in Houten;
  • het College windenergie als belangrijkste kanshebber ziet voor de realisering van haar doelstelling.

 

Overwegende dat:

  • met windenergie een snelle slag kan gemaakt worden in het realiseren van duurzame energie in Houten;
  • windenergie aan de andere kant in toenemende mate ter discussie staat en deze argumenten niet in een debat zijn gewogen. Denk hierbij aan argumenten als: windenergie is een redelijk uitontwikkelde technologie (qua rendement), de snelle doorontwikkeling van andere duurzame energieopties (waardoor windenergie snel achterop raakt), vragen over werkelijke rendementen van windmolens (pensioenfondsen willen bijvoorbeeld nauwelijks investeren in windenergie door de lage rendementen), dalende energieprijzen die subsidie voor de gehele levensduur van een windmolen noodzakelijk maken en hoge pachtgelden van locaties. Nog afgezien van de oude bewaren als lage frequentie geluiden, slagschaduw en landschapsvervuiling;
  • steeds meer goed georganiseerde burgerinitiatieven ontstaan tegen nieuwe windmolenparken, mede omdat burgers zich niet voldoende gehoord voelen;
  • zonne-energie bij burgers in Houten op steeds meer enthousiasme kan rekenen, gezien de vele bijeenkomsten rondom aankoop van zonne-cellen;
  • zonne-energie in Houten nog niet als alternatieve gezien wordt voor een snelle bijdrage aan de duurzame energietoename, maar dit in de nabije toekomst snel kan veranderen;
  • grootschalige zonne-energie opties, de zogenaamde zonne-parken ook nu al een alternatief kunnen vormen voor windmolenparken in Houten. Zie bijlage bij deze motie.
Verzoekt het College om:

–        de realisering van grootschalige duurzame energie niet te veel en te eenzijdig te richten op windenergie;

–        niet alleen actief in gesprek te gaan met de  gehele bevolking van Houten rondom kleinschalige initiatieven op het gebied van groene energie, maar ook rondom de realisering van grootschalige opties;

–        een maatschappelijk debat te organiseren (mogelijk gecombineerd met de evaluatie van het windmolenpark langs het Amsterdam Rijnkanaal) met bedrijven, instellingen en inwoners van Houten om grootschalige opties voor duurzame energie te wegen.

 

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

 

Pascal Ooms

SGP

 

Toelichting

“De Nederlandse maakindustrie voor zonnepanelen is dood, maar het aantal zonnepanelen zal in Nederland snel toenemen.” Dat stelt voormalig staatssecretaris en groene ondernemer Willem Vermeend. Daarbij ziet hij niet zozeer toekomst voor panelen op de daken van huizen, maar eerder op grote schaal rond bedrijventerreinen, boven parkeergarages, op veldjes en langs snelwegen. “Je kunt ze zelfs neerzetten op weilanden, als afdak voor koeien. Dan kunnen ze schuilen als het regent.” Dit zegt Willem Vermeend in een interview met Energiepodium http://www.energiepodium.nl/opinie/item/willem-vermeend-toekomst-zon-ligt-op-daken-bedrijven.

Schaalgrootte

Als investeerder staat schaalgrootte voor Vermeend centraal. “Er is een grote toekomst voor zon in Nederland. Maar als ik naar de businesscase voor consumenten kijk, dan is het erg duur om steeds op één dak één paneel aan te leggen. De installatiekosten zijn dan erg hoog. We moeten niet per huis denken, maar in straten. Het is veel goedkoper om in één keer honderd huizen te bedekken. Dat is alleen niet zo makkelijk. Een groot deel van de Nederlanders wil helemaal geen zonnepanelen thuis. Ik geloof daarom niet dat er straks op een groot deel van de bestaande huizen panelen zullen liggen.”

Bedrijven, bedrijven, bedrijven

Daarom zet Vermeend in op zonneparken. “Ik heb veel meer geloof in de bedrijfssfeer. Ik noem één getal: op bedrijventerreinen kunnen we voor ongeveer 1,6 miljoen euro een megawatt vermogen aan zonnepanelen neerleggen. We hebben geen subsidie nodig. Zon wordt snel rendabel in de huidige markt, zeker in het geval dat bedrijven op deze terreinen op basis van een langjarig contract tegen een vaste prijs rechtstreeks de opgewekte energie afnemen. Dat besef dringt steeds verder door in Nederland.”

De leegstand op de Nederlandse bedrijventerreinen is hoog, met 7 miljoen vierkante meter lege gebouwruimte verspreid over het land. Vermeend wil daarvan gebruik maken. “De kans dat er daar ooit nog iets gebouwd wordt, is klein. Veel startende bedrijven willen zich niet meer vestigen op bedrijventerreinen. Gemeenten zitten met hun handen in het haar over wat er met al die ruimte moet gebeuren. Het plaatsen van zonnepanelen is een goede kans om toch nog iets nuttigs te doen met al die ruimte.”

Kunstgrasvelden wekken energie op

Grootschalige opties voor zonne-energie komen ook uit onverwachte hoek. Zo kunnen voetbalvelden om getoverd worden in zonnenvelden. Zie ook:http://www.hetkanwel.net/2014/06/19/voetballen-op-kantelende-zonnepanelen/

Multioptioneel gebruik van zonnecellen

Zonnepanelen werken alleen overdag en als de zon een schijnt. Beetje jammer, hebben de mensen van Sublean (Sustainable Building And Living Environment As Normal) gedacht. Daarom hebben zij panelen ontwikkeld die meerdere functies kunnen vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld zonne-energie opwekken, water en lucht zuiveren, maar ook reclameteksten projecten. Eén druk op de knop of een duwtje en je zonnepaneel verdwijnt en maakt plaats voor een reclametekst, of een paneel dat water opvangt en zuivert.

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/4d-schermen-zijn-financieel-aantrekkelijk/speel/1/

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter