Oproep aan de raad van de gemeente Houten

 In Schriftelijke vragen

Beste politieke vriend(inn)en,

Als raad staat we deze maand voor een belangrijke beslissing mbt tot de ruimtelijke ontwikkeling van ons dorp. Nu het college heeft aangegeven hoe en in welke richting Houten zou kunnen groeien wil ik graag nu reageren. Bij onze afweging is het denk ik belangrijk om te bezien hoe wij zijn omgegaan met eerdere afspraken hieromtrent en hoe een burger dit kan ervaren.

Zoals u zich wellicht kunt herinneren was er 1 centraal thema tijdens de verkiezingen nu zo’n 10 jaar geleden. Bouwen in Zuid of in Schalkwijk. Onze collega fractie, Houtens Belang, zette evenals D66 in op Schalkwijk. De standpunten van de anderen zijn uiteraard ook van belang maar deze 2 partijen speelden een prominente rol.
De uitgroei van Houten was zo’n issue dat er om dit thema een college werd gevormd en HB als grootste partij buiten het college werd gehouden. D66 aanvankelijk een pro Schalkwijk partij werd in het college met VVD CDA en Groen Links getrokken met de belofte dat er niet meer dan 6000 woningen in Zuid zouden komen. Zouden het er meer worden dan moest de sprong naar Schalkwijk gemaakt worden.

Het werden aanvankelijk 6000 woningen in Zuid. Te bouwen voor 2005 met rustperiode tot 2015. Al snel nadat de eerste paal de grond in was gedreven werd het aantal opgeschroefd tot uiteindelijk nu zo’n 7400 woningen. De sprong naar Schalkwijk is (gelukkig) nooit gemaakt. Maar de afspraak is geschonden. HB is dus op oneigenlijke gronden buiten het college van destijds gehouden.

Het item om nu te bouwen om de voorzieningen in stand te houden is dan ook een kul argument, we hebben er al 1400 extra laten neerzetten. Immers Houten was uitgelegd op 6000 woningen. Bovendien stelden we als raad d.m.v. een motie vast niet meer grootschalig buiten de Rondweg te bouwen.

Vervolgens (hoewel nu afgezwakt) wordt er geroepen voor de Houtense inwoners nog wat woningen te willen bouwen. Onzin, elke huis dat hier komt, komt ter beschikking van de regio. Niks Houtense toewijzing, was het maar waar.

Eerst noemen we in onze strategische visie nog 1000 woningen. Nu praten we al weer over een ruime veelvoud hiervan. We moeten beseffen dat we onderhand ons handelsmerk gaan verkwanselen; Houten een dorp met stadse trekjes word als we zo doorgaan een stad met stadse problemen. Omwille van rust, ruimte en reinheid trekken velen naar Houten.
We moeten nu een punt zetten en uitvoering geven aan een destijds genomen besluit: bij meer dan 6000 woningen maken we een sprong……… en absoluut niet naar Schalkwijk maar naar onze buurgemeente Bunnik. Wij gunnen Bunnik graag een vierde kern. Ook dan blijven onze voorzieningen wel op peil (vooral als straks ons veelbelovende centrum klaar is) want Houten zal als grootste gemeente in het Kromme Rijn gebied het meeste te bieden hebben.

Laten we vooral uitvoering geven aan het kleinschalig bouwen in de kernen en in Houten en dan ook echt voor onze eigen inwoners. Daar moeten we voor gaan.

Tot slot. Het zoekgebied van het college voor de uitgroei (ten oosten van de Kruisboog) ligt in een ruilverkavelinggebied. Dit betekent dat wij als bezitter van de grond op de onderhavige zoeklocatie ons bezit moeten inbrengen tbv de ruilverkaveling om het dan mogelijk straks duur terug te moeten kopen van de dan zittende eigenaar.

Houten is af, Bunnik is voor de regio aan zet en wij moeten in Houten (en de kernen) kleinschalige woningbouw inzetten voor onze eigen inwoners. Die hebben dat verdient.

Het bovenstaande geef ik u graag mee in uw afweging.

Ontvang een hartelijke groet,

Gijs van Leeuwen
ns SGP-fractie Houten

17 juni 2004

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter