Oproep over raadsvergadering

 In Schriftelijke vragen

Oproep

Beste politieke vriend(inn)en,

Ons reces zit er binnenkort weer op. Een nieuw vergaderseizoen wacht. Inmiddels hebben we in de nieuwe samenstelling een aantal maanden met elkaar opgetrokken. Zover ik kan overzien gaat dat op persoonlijk vlak prima, alleen onze vergadercultuur was en is een klein drama. Vergaderingen duren lang, technische vragen worden in de cie en raad gesteld enzomeer. Het had veel weg van ons monistische tijdperk van pak em beet 20 jaar terug. Binnenkort (31-8) bespreken we hoe we het dualisme (vergadercultuur, betrokken bestuur, invloed van bewoners etc) verderop kunnen helpen. Daar ligt naar ons gevoelen een kans om een vervolg te geven aan het punt waar we eind vorig jaar zijn gebleven. Het ging de goede kant op.

In de cie vergadering voorafgaande aan de laatste raad sprak ik het vermoeden uit dat de investering die wij deden in het actieprogramma 2006-2010 weinig zin had. We, zo vermoedde ik, deden een kunstje voor de bühne, maar er zou weinig uitkomen. Die uitspraak werd mij zeer kwalijk genomen. Ik stelde voor aan het einde van de raadsvergadering de balans op te maken inzake het behaalde rendement. Gelet op het tijdstip (na 1 uur) lukte dat niet meer. Vandaar dat ik een hernieuwde poging waag.
Helaas en oprecht helaas kreeg ik gelijk. Er zat geen beweging in de voorstellen (alles stond dus al bij voorbaat vast) en de aap kwam helemaal uit de mouw toen vanuit coalitiehoek werd voorgesteld alle moties en amendementen maar in te trekken en derhalve niet aan een stemming te onderwerpen. Daarmee de inspanningen van diverse fracties in één keer achteloos teniet te doen. Arrogantie van de macht?!
Als dit de trend is dan is het dualisme in Houten ten graven gedragen. Gemeentepolitiek in Houten zal verworden tot slaapverwekkend theater onder de kaasstolp. Het debat is weg en wat overblijft, is een beetje jennen richting het college. Prettig perspectief……

Op voorhand had de SGP-fractie getracht ruim voor de raadsvergadering reacties los te krijgen op de ingediende amendementen en moties. Van twee fractie hebben wij een reactie ontvangen. Derhalve moesten wij in de raad afwachten hoe de verhoudingen zouden liggen, om vervolgens de reactie te krijgen dat wij moties indienen die geen schijn van kans maken en de vergadering ophouden. De omgekeerde wereld.
In de cie vergadering was de raad alleen nog maar ‘in gesprek’geweest (dmv een vraag en antwoordspel) met het college. Met elkaar hadden we nog nauwelijks iets uitgewisseld en wisten we van elkaar niet waar we stonden. Jammer. Dat moet anders.
Ik roep u op te kijken naar een model in Voorst waar heel mooie resultaten worden behaald. In rondetafelgesprekken hebben de burgers de gelegenheid hun verhaal te doen en vragen te stellen waarna in een cieronde met elkaar (ja met elkaar) wordt gedebatteerd. De besluitvorming daarna in de raad is altijd kort en bondig. De belangstelling van de burgers nam enorm toe.
Bovendien merken wij nu al dat de chemie die een raadsprogramma dan wel raadsagenda (voor de raad) bracht, al was het voor sommigen maar symbolisch, node wordt gemist. Het is nu te laat voor een dergelijk programma en moeten we het doen met een collegeprogramma. Daar moeten niet collegepartijen zich dan ook maar in proberen te herkennen.
Laten we er samen aan werken om dit proces te verbeteren want met een vergadercultuur zoals we die in de afgelopen maanden hebben opgebouwd is de burger de dupe. Om met een burger te spreken die bij de laatste raadsvergadering tegen twaalf uur opmerkte: hoe houden jullie dit geneuzel vol. Hij had er veel respect voor dat ‘verstandige’ mensen dit allemaal wilden dan wel moesten meemaken.

We hebben natuurlijk al geïnvesteerd in de structuur en dat zal nogmaals moeten gebeuren maar belangrijk is vooral ook de cultuur. Nog belangrijker is dat we als raad echt gaan investeren in de samenleving en niet tot na 1 uur in een snikhete raadszaal zitten waar geen burger meer is te vinden en het rendement nihil is.
Laten we snelheid maken met structuur en cultuur maar vooral ook naar ‘buiten’ gaan.

Ontvang een hartelijke groet

Gijs van Leeuwen
18-8-2006

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter