Oude Dorp Houten: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet

 In Nieuws

Onderstaande tekst is namens SGP-Houten uitgesproken bij de behandeling van de Ontwikkelvisie Oude Dorp, op dinsdag 5 oktober.

Visie

Deze visie is nog geen visie. Dat is wel duidelijk geworden tot nu toe. Ik wil toch een beroep doen op het eigen beoordelingsvermogen van de wethouder. En van het college. Wat was het oordeel van college en wethouder toen dit stuk ter besluitvorming op tafel kwam te liggen? Voor de goede orde, wat ons betreft zouden we nu niet over dit onvoldragen stuk gaan spreken, sjieker als het college het terugneemt en met meer visie terugkomt, maar nu daar toch voor gekozen is zit er niet anders op dan ook onze aandachtspunten te onderstrepen, maar dat is meer reparatie en lapwerk.

Kosten

We zijn meer dan twee jaar, en bijna een half miljoen euro verder. En dan is het toch teleurstellend waar we nu staan. Wat is hier nu écht de oorzaak? Het raadsvoorstel noemt de enorme kosten voor deze ontwikkelvisie een ‘investering in het democratisch proces’. Sorry, maar dat voelt toch als een wassen neus. Houtens Nieuws kopte in april: ‘Bewoners Oude Dorp zien inspraak niet beloond’. Een handtekeningenactie leverde bijna 400 handtekeningen op. Dus ik hoor graag van de wethouder hij dit uitlegt. Wij zeggen: niet meer investeren, maar beter luisteren. Een voorbeeld daarvan: mensen die de enquête over het Oude Dorp konden invullen kregen de vraag, ‘vindt u het belangrijk dat er een supermarkt is op het Oude Dorp?’. Dat is vragen naar de bekende weg, natuurlijk vinden Houtenaren dat. Maar er werd niet gevraagd: vindt u dat de supermarkt nog verder moet uitbreiden? Ik vermoed omdat het antwoord dan wel duidelijk zou zijn.

En hoe dan ook, 475.000 euro is gewoon teveel voor deze ontwikkelvisie. En de raad is hier tussentijds slechts gedeeltelijk en informeel over geïnformeerd, en daar hebben wij een groot probleem mee. De constructie voor dekking uit de grondexploitatie van de Grund mag met instemming van de raad zijn, dat is iets anders dan een carte blanche. En zo voelt het wel: van 150.000 euro naar 475.000 euro is niet uit te leggen. Daar had de raad veel steviger over geïnformeerd moeten worden. Ik verwacht hierover een heldere verklaring van de wethouder.

Supermarkt

Een visie moet perspectief bieden, maar ook kaders en duidelijkheid. Dan missen we toch een heldere kaders rond de aanwezige supermarkt. Want laten we eerlijk zijn, de vraag of de supermarkt zou kunnen uitbreiden, is toch een bepalende factor in het geheel. En dat komt mede voort uit het grote succes van de supermarkt. Wat dat betreft een groot compliment voor de ondernemers, en vooral ook wat zij nog meer voor Houten doen.

Maar als ik de onderbouwende rapporten lees, dan vind ik daar geen stevig argument waarom uitbreiding absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan. Het is deels gebaseerd op inschattingen en aannames. Bijvoorbeeld door het enorme verzorgingsgebied. Het knelt nu al op het Oude Dorp, wij vinden dat we dat effect niet moeten versterken door een nog veel grotere supermarkt. Zo is het van oudsher ook nooit bedoeld, maar wel als buurtsuper.

Beschermd dorpsgezicht

Vraag een Houtenaar naar de mooiste plek van Houten, dan is de kans vrij groot dat-ie het Oude Dorp noemt. En terecht. De plek ademt historie, sfeer en gezelligheid. En juist die historie kun je niet zelf aanbrengen. Het is er, we ontvangen het. Maar daarmee is het dus ook meer dan het beschermen waard. Al meer dan twee jaar geleden nam de raad unaniem een motie van de SGP aan: onderzoek de mogelijkheden van een beschermd dorpsgezicht. Wat schetst mijn verbazing: de ontwikkelvisie Oude Dorp zegt in de uitwerkingsagenda nog altijd dat het beschermd dorpsgezicht onderzocht moet gaan worden. Wat is er dan in die twee jaar daaraan gedaan? Of beter: niet gedaan? Om dit niet langer boven te markt te laten hangen zal ik zo een motie indienen om het traject om te komen tot een beschermd dorpsgezicht te gaan starten.

Verkeer

Een autoluw of autovrij Plein is een mooi idee, maar als het de verkeersdruk op de omliggende straten en wijken alleen maar doet toenemen, dan schieten we ons doel voorbij. En dan denk ik in het bijzonder ook aan de straten die straks nog meer verkeer door de straat krijgen, waar ook de nodige gezinnen met jonge kinderen wonen. De leefbaarheid en veiligheid is wat ons betreft cruciaal, daar kunnen we niet op

Gebruikers De Grund

Het mag helder zijn dat was als goede gastheer voor de gebruikers van de Grund moeten zorgen voor een passende oplossing als zij moeten verhuizen. Voor zowel de Voedselbank als KNA is dat echter nog onduidelijk. Dat kan niet. Daarom steunen wij voorstellen daarover. Ook willen we dat de voorgenomen herontwikkeling echt in samenspraak met de buurt gaat, daarover zo ook een motie.

Historie

Wat in dit licht pijnlijk is, is de totale stilte rond het Houtens Museum. Al zo vaak heb ik er naar gevraagd, maar er komt gewoon niets. Hopelijk nog wel voor het eind van deze raadsperiode, wethouder? Om te onderstrepen waarom het lange wachten ook echt nadelige gevolgen heeft: het inventaris van schoenmaker Wim van Soest had misschien wel een plekje in zo’n museum kunnen krijgen, maar door de uitblijvende duidelijkheid is een groot deel van de spullen weggedaan, het huis is verkocht. Gelukkig is er nog wel iets van de spullen te vinden in dijkmuseum De Heul in Schalkwijk.

Voorzitter, waar ik echt blij mee ben als het gaat om de stuk is de moeite die is gestoken om historische verhalen vast te leggen. En deze historie zichtbaar en beleefbaar te maken, als gevolg van onze motie daarover. Al is het maar omdat Otto Wttewaal het verhaal van wijlen Bertus Boekhout nog heeft kunnen optekenen. Deze oude Houtenaar, die als jongetje de oorlog in Houten op het Oude Dorp nog heeft meegemaakt, leeft inmiddels helaas niet meer. Maar zijn verhaal, en dat van anderen, verdienen het om voort te leven. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Oude Dorpoud wulven