SGP Houten is een christelijke partij met de Bijbel als ankerpunt, de bron waar we onze waarden en normen aan ontlenen voor een goed functionerende samenleving. De SGP in Houten heeft als primaire taak en verantwoordelijkheid, het meebesturen en vormgeven van de Houtense samenleving. “Bouwen en bewaren” is een bekende uitdrukking uit de Bijbel. Het is de opdracht die we gekregen hebben om als rentmeesters met de aarde om te gaan. Wij mogen hier op aarde leven, maar wel met oog voor de schepping en gericht op ‘het bewaren’ voor toekomstige generaties. Dat bewaren is ook gericht op tradities, op normen en waarden, op zondagsrust, op respect naar de ander. Wij kunnen met elkaar de mooiste plannen bedenken, maar realiseren niets in eigen kracht.

Ons past nederigheid en afhankelijk en vertrouwen dat we het met hulp van Boven kunnen realiseren. Het motto Bouwen en Bewaren keert steeds terug. Bouwen – in letterlijke zin – van voldoende woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Bouwen ook met het oog op werkgelegenheid, dus daarom willen we bedrijventerreinen op de juiste plaatsen uitbouwen. Bouwen, ook in immateriële zin – aan een sociale en rechtvaardige samenleving op basis van christelijke waarden en normen. Samen met u wil de SGP-fractie zich dan ook inzetten voor een beter Houten nu en in de toekomst.

Lees meer over de fractieleden van de SGP Houten

Start met typen en druk daarna op enter