Perspectiefnota 2022: te weinig voortgang op grote projecten

 In Nieuws

Onderstaande tekst werd sprak fractievoorzitter Wouter van den Berg van SGP-Houten uit op 6 juli 2021 bij de behandeling van de perspectiefnota voor 2022.

Voorzitter, de perspectiefnota voor 2022 is ook een moment waarop we de balans opmaken over deze collegeperiode. En nee, dit beleidsdocument is niet geschreven als terugblik of verantwoordingsdocument, maar dit is wel het moment om voor de laatste keer ambities en doelen te stellen. Aan de inhoud ervan kun je aflezen waar we staan, volgens het college. En voor een groot deel ligt het uitvoeren of behalen van de ambities uit deze nota al buiten het bereik van dit college. Als wij voor nu de balans maken: te veel plannen, onderzoeken en evaluaties, te weinig actie en resultaat op meerdere thema’s. (wonen, energie, oude dorp, etc).

Voor ons ook een logisch moment onze speerpunten uit de verkiezingen erbij te pakken.

  1. WAARDERING VOOR OUDEREN.

Ouderen verdienen het dat we hen waarderen en om hen heen staan. Daarom willen we eenzaamheid verminderen en goede zorg bieden. We zien dat er diverse mooie initiatieven in de samenleving zijn ontstaan, ik denk specifiek aan De Vlinder, maar ook de jonge pensionado’s. Er zullen procentueel gezien alleen maar meer ouderen komen, dus veel aandacht en zorg voor hen. Wij zijn nog altijd voorstander van een seniorentoets, hoe staat de wethouder hiertegenover?

Als we het sociale thema iets breder bezien wil ik het ook hebben over de sociale koers voor 2022. De SGP is kritisch over wat het college aandraagt. Ja, er worden concrete acties genoemd die relevant kunnen zijn voor de transformatieopgave, maar het College verzuimt om aan te geven welke stap voorwaarts in 2022 concreet per transformatie zal worden gemaakt. Wanneer komt u met concrete indicatoren om de transformatievoortgang te meten?

Als het gaat om Jeugd en WMO vragen wij ons af in hoeverre dit een wensbegroting is van het college. Een groot deel van kosten is niet beïnvloedbaar, de naweeën van corona kunnen ook nog flink wat hoofdbrekens geven, en de autonome groeivraag voor jeugdhulp is ieder jaar 10%. Zonder de extra gelden uit Den Haag verwachten wij steeds weer tegenvallers. Is dit nu van de baan met de extra Rijksgelden? En wat betekent dit voor het gekozen scenario?

  1. UIT DE WIND, IN DE ZON.

Wat de Houtense windmolenprojecten zijn er ontwikkelingen naar aanleiding van juridische uitspraken door het Europese Hof van Justitie en de Raad van State. Kern is dat er ook een milieubeoordeling moet plaatsvinden bij windprojecten. Voorzitter, wat betekenen deze uitspraken voor windpark Goyerbrug én het bestaande windpark Houten? Windpark Goyerbrug opnieuw door de raad en vergunning Windpark Houten on hold, wethouder? En hoever is de wethouder met het aanspreken van Eneco over hun onbetrouwbare optreden rond de maatwerkvoorschriften?

  1. MEER POEN VOOR GROEN

Hier doel ik op het groenonderhoud. De openbare ruimte is tegenwoordig verrijkt met biodiverse bloemenweides, heel goed, maar niet ten koste van veiligheid, en zorg wel dat het er verzorgd uitziet. En zorg ook dat we de afgesproken onderhoudsniveaus halen.

Wat vergroenen betreft, de regeling die inwoners ondersteunt bij het vergroenen van hun daken loopt dit jaar erg goed. Bijna te succesvol, want het daarvoor bestemde potje was zo leeg. Wij zien graag dat deze regeling volgend jaar voortgezet wordt, dit lijkt ook het plan te zijn, maar graag een concrete toezegging van de wethouder hierover.

  1. BETROKKEN VANUIT DE KERN

U kent onze inzet voor het buitengebied. Maar ja, het Goy krijgt een windpark met megawindmolens, zonder draagvlak. Schalkwijk is verdeeld rond woningbouw in de perenboomgaard, en Tull en ’t Waal heeft nog steeds fietspaden die het niet halen bij de Houtense standaard. En wanneer wordt de looproute tussen kerk en ’t Gebouw opgeknapt, wethouder in Tull en ‘t Waal? Kortom, ook voor het buitengebied nog veel te verbeteren.

De Lekdijk is al lang gevaarlijk wegens bijvoorbeeld hardrijdende motorrijders. Het is al meermaals gebeurd dat een motorrijder van de dijk af is gevlogen. We lazen dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met ondermeer Houten wil kijken naar een weekendafsluiting voor motorrijders. Wat is daarvan de status en hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

  1. DE BURGER IS NIET GEK!

Neem inwoners serieus. Het is bijzonder pijnlijk dat Houtenaren een lagere score geven voor betrokkenheid bij plannen van de gemeente, de Ruimtelijke Koers heeft hierin op dit vlak gezorgd voor een stap achteruit. Nu weer tijd voor een stap vooruit, samen met onze inwoners. Volgend jaar zal ook het jaar moeten worden voor een betere koers voor woningbouw in Houten. Wat ons betreft een koers met een centrale rol voor onze inwoners, en bouwen op een manier die past bij Houten

Tot slot

Tot slot. Perspectief. Hoe kijk je, en waar kijk je naar. Relevante vragen voor politici. Als SGP vinden we daarbij ook juist inspiratie in het geloof. Dat we God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de mensen achter het beleid willen zien. Met zorg voor de schepping politiek willen bedrijven. Niet op de man, maar op de bal moeten spelen. Kritisch en betrokken op de inhoud. En dat doen we niet altijd goed, daarin erken ik ook onze tekorten. Maar als afsluiting van deze algemene beschouwingen wil ik dat perspectief hier ook nog eens benadrukken.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

geld weggooien