Raadstekst: begroting 2018

 In Nieuws

Houtenaren willen..
214 Houtenaren zeggen: ga eenzaamheid onder ouderen tegen, 160 Houtenaren zeggen: heropen het buitenzwembad. 102 kiezen voor het verhogen van de kwaliteit van groenonderhoud, en 56 voor het verlagen van de OZB. En nog heel veel suggesties voor sport, cultuur, dierenwelzijn. Tot die grote en betrokken respons van honderden Houtenaren leidde de peiling van SGP-Houten op Facebook. We wilden inwoners een stem geven bij het invullen van de 100.000 euro. Op het totaal van de begroting is het niets, dus we moeten ons er niet blind op staren. Maar toch is een ton om vrij in te vullen veel geld, dank daarvoor aan het college.

Een tweede golfkar!
En ook maar gelijk boter bij de vis doen. Door veel partijen al aangehaald, we willen met elkaar een tweede golfkar. De stichting duurzaam vervoer Houten, Ruud van der Mee is hier ook aanwezig, heeft een enorm succesvol eerste jaar achter de rug, 2200 ritten, ze kunnen de vraag niet aan. Het vervoer in de golfkar helpt met name ouderen om uit huis te komen, bezoekjes af te leggen, onder de mensen te komen. Een fantastisch initiatief, en door de brede steun uit de raad is een tweede golfkar mogelijk. Met dit amendement komen we ook tegemoet aan al die Houtenaren die het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen bovenaan de poll op Facebook stemden. Het is me een groot genoegen het amendement namens alle partijen in de raad hierbij in te dienen.

Eenzaamheid tegengaan
Ook het amendement van de PvdA, dat wij mede hebben ingediend, komt tegemoet aan de wens van Houtenaren om eenzaamheid tegen te gaan. Buurtwerk draagt bij aan het terugdringen van een sociaal isolement, het ontmoeten en helpen van elkaar. Vandaar onze hartelijke steun voor dit voorstel.

Hoe zit dat nu met dat zwembad?
Nog even terugkomend op de peiling, de nummer twee wens uit de poll is het heropenen van het buitenzwembad. En terstond gerealiseerd! Geweldig natuurlijk. Maar na de vrij stellige mededeling van de wethouder in het rondetafelgesprek, kwam er een nuance vanuit Optisport. Kunt u duidelijk aangeven, en met ons zegt u het tegen de Houtense samenleving, of en wanneer het de bedoeling is dat buitenzwembad open gaat?

Impuls groenonderhoud
De derde wens uit het rijtje van vier was volgens de stemmende Houtenaren: verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud. Een al lang gekoesterde wens van de SGP. Wij vinden dat alle beetjes helpen, en zouden graag een impuls van 40.000 euro structureel voor het verhogen van groenonderhoud zien. Die kan besteed worden aan het in dienst nemen van een extra medewerker in de buitendienst.

Zorg dat tijdelijk ook tijdelijk is
De begroting gaat altijd vooraf door de perspectiefnota. En daar stemde de SGP tégen. We misten belangrijke keuzes en vonden de financiële onderbouwing en keuzes niet voldoende. Dat signaal is toen duidelijk gegeven. We geven nog wel mee: zorg dat tijdelijke investeringen in de organisatie ook echt tijdelijk zijn, en het college niet over twee jaar weer terug naar de raad moet met de vraag om extra geld.

Ga weer sparen
Over geld gesproken: wij hebben moeite waarop het college met de reserves om is gegaan. In chronologische volgorde: de Gemeente Houten was een rijke gemeente met een grote spaarpot. Toen kwamen er wat spelregels voor het aanspreken van de beklemde reserve. Om nog meer uit de spaarpot te kunnen halen werden de spelregels opgerekt. Dat bleek ook te strak, en kwam er een ondergrens van 20% van het begrotingstotaal. Maar ook dat was nog niet het einde, we worden nu gevraagd in te stemmen met een verlaagd nominaal bedrag van 21,8 miljoen euro. In vogelvlucht is de spaarpot daarmee op z’n bodem, wij maken een duidelijke kanttekening bij deze werkwijze. We willen dat we na de zeven magere jaren juist weer moeten gaan voor het aanvullen van onze reserves.

Ga na waarom burgers zich niet betrokken voelen
In de monitor sociale kracht scoort de gemeente goed, maar laag op cruciale thema’s als: De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen. De gemeente luistert naar de mening van haar burgers. De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is. En dit ondanks de hoge ambities van het college op dit punt. Wij roepen u op: legt u zich er niet bij neer. Ga na waarom burgers zich vaak niet betrokken en gehoord voelen, en kijk wat u aanvullend nog kunt doen.

Houd historie beleefbaar
In de begroting lezen we een kritische noot over de staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten. We weten allemaal nog goed dat een pand op het Oude Dorp zo slecht was bijgehouden, dat het beter weg kon dan het te herstellen. Als SGP willen we dat voorkomen, omdat we hechten aan de aanwezigheid van monumenten in onze gemeente. Houd de historie leven en beleefbaar. Mijn vraag is of u voorziet dat we vaker mee gaan maken dat monumenten moeten verdwijnen door achterstallig onderhoud, en hoe we het niveau weer gaan bijtrekken.

Leegstand en een fietspad
Wij roepen het college verder nog op:

– Om werk te maken van het tegengaan leegstand in onze winkelcentra. Stel een intermediair aan. Jaag transformatie van lang leegstaande panden aan. De wethouder had het in de RTG vooral over het Rond, mooi, maar we vragen meer aandacht voor Castellum. Plannen zijn mooi, al jaren, maar wij kijken naar buiten en zien nog een wereld te winnen.
– Het wordt hoog tijd dat de veilige fietsverbinding naar de Goyerbrug er komt. We sluiten ons aan bij de oproep van D66, kom met een concrete planning.

Steek mantelzorgers hart onder de riem
Vrijdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorger. Wat goed dat er speciale aandacht is voor al dit belangenloze werk voor de ander, voor de naaste. Wat goed ook dat de gemeente meewerkt aan een mantelzorgmarkt op zaterdag. Ik roep u, en ieder die dit verder leest of hoort op om mantelzorgers die u kent een hart onder de riem te steken.

Ik dank het college voor het opstellen van de begroting, ook alle ambtenaren die eraan gewerkt hebben, zeker ook de groeiende transparantie via digitale presentatie. SGP-Houten wenst het college, en diens opvolger, Gods zegen toe bij de uitwerking van de plannen.

*Alleen het gesproken woord geldt

Afloop:

De tweede golfkar is als unaniem besluit aangenomen. Daar zijn we als SGP erg blij mee. Verder is het amendement van de PvdA dat mede door de SGP is ingediend over het versterken van het buurtwerk ook aangenomen. Daarnaast heeft SGP voor het voorstel van GroenLinks gestemd om het beleid voor duurzaamheid met 40.000 euro te versterken.

Ons amendement over groenonderhoud kreeg helaas geen meerderheid. Verder heeft SGP ook het ITH-voorstel voor een kleine financiële impuls voor Voedselbank Houten gesteund, ook dit kreeg geen steun.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Groepsfoto