Raadstekst: mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

 In Nieuws

Vijf avonden in de Wiese.  Vijf keer met inwoners in gesprek over verkeer en vervoer op het Eiland van Schalkwijk. De SGP was bij álle avonden. Ik complimenteer de gemeente en het ondersteunende bureau voor het grotendeels goed gelopen participatieproces, zo zien we het graag vaker. Goed dat deze visie er nu ligt, iets waar de SGP al vaak op heeft gewezen, ondermeer bij de aankoop van Fort Honswijk. We vinden echter wel dat dit proces al veel eerder plaats had moeten vinden. Dan hadden we vooraf kunnen afwegen of de aankoop en ontwikkeling van Fort Honswijk in de mobiliteitsvisie paste. Nu is het een voldongen feit, waar de mobiliteitsvisie op ingericht wordt.

De visie wil het toekomstig verkeer op het Eiland van Schalkwijk in goede banen leiden, letterlijk. En dan vooral: minder overlast van doorgaand verkeer. De SGP steunt deze ambitie. De afgelopen jaren hebben bewoners van het Eiland van Schalkwijk teveel last gehad van verkeersoverlast, maar zonder visie van de gemeente hoe dat aan te pakken.

De recreatieterreinen aan de Lek trekken veel mensen aan, waaronder velen op de fiets, ook kinderen. Dat verhoudt zich slecht met veel auto- en vrachtverkeer op de toch al smalle Lekdijk. En maak van die Lekdijk geen snelweg! SGP-Houten doet een nadrukkelijke oproep aan het college om ervoor te zorgen dat het extra recreatieverkeer van straks niet het huidige probleem gaat vervangen. Sterker nog, na de maatregelen is op de meeste plekken nog altijd meer verkeer dan in de huidige situatie. Hoe kijkt de wethouder daartegenaan?

Wat níet goed is aan het gelopen proces is dat de bewoners van de Achterdijk maar ook de Molenbuurt zich onvoldoende betrokken hebben gevoeld. Natuurlijk, er is een verantwoordelijkheid voor inwoners om zichzelf te informeren, en bijvoorbeeld aan de ateliers deel te nemen. Maar het lijkt toch een blinde vlek geweest te zijn in het proces. Zeer terecht dat de behandeling van de visie is uitgesteld om met dit deel van de inwoners in gesprek te gaan. Zo voelen zij zich meer gehoord, en het heeft ook nogal impact gehad: de passages over de cameraknips én de Molenbuurt zijn minder stellig geformuleerd. Er is meer ruimte gekomen voor inwoners om mee te denken over de uitwerking. Terecht! Wij missen in de evaluatieparagraaf echter ook een duidelijke constatering dat maatregelen bij ongewenst of onvoldoende effect teruggedraaid kunnen worden. Daarvoor een amendement.

De SGP is van mening dat met deze niet nu al besloten wordt over miljoenenuitgaven. Per casus willen wij in de toekomst afwegen of wij de uitgave op dát moment verstandig vinden, dat hangt samen met diverse factoren, zoals concrete uitwerking en afwegen tegen andere urgente zaken.

Wel kunnen wij al zeggen dat we in ieder geval nu al weten tégen twee uitwerkingsvoorstellen van de visie te zijn. Eén van de grootste geplande maatregelen is de extra fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. Dit om de fietsbereikbaarheid te verbeteren. De SGP is uiteraard voor het verbeteren van fietsbereikbaarheid. Maar een snelle scan van een van onze fractieleden heeft uitgewezen dat omfietsen via de huidige bestaande fietsbrug ter hoogte van de Schalkwijkseweg vergeleken met de geplande nieuwe fietsbrug maar liefst 14 minuten kost. Nou vraag ik u, 8,5 miljoen voor 14 minuten omfietsen.. Dat vinden wij geen goed plan, en willen deze maatregel schrappen uit de visie. Hiertoe een amendement.

Verder is de SGP, zoals wellicht bekend, geen voorstander van betaald parkeren in Houten, dus ook niet bij Fort Honswijk. Dat is een drempel opwerken voor toeristen en recreanten die we juist in het gebied willen hebben. En het is dus ook onnodig om 40.000 euro aan een voorstudie uit te geven, gewoon niet doen. Ook hiervoor een amendement.

Tot slot, wij vinden het cruciaal dat de visie in overleg en samenwerking verder concreet wordt gemaakt, vooral met inwoners samen. Zoals in het voorwoord staat, en daar sluiten we ons bij aan: We hebben de visie samen gemaakt, we gaan haar ook samen waar maken! Daar voeg ik aan toe: Behoud het karakter van het Eiland, behoud het karakter van de mooie dorpen!

Dank u wel

Afloop:

De amendementen van de SGP over de fietsbrug en het betaald parkeren kregen geen meerderheid in de raad. Het amendement over het terugdraaien van de maatregel is ingetrokken door de SGP door toezegging van de wethouder. De SGP heeft ervoor gekozen om de mobiliteitsvisie wel te steunen met de kanttekening dat wij niet achter bovenstaande punten staan.

Wouter van den Berg

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter