Raadstekst: onduidelijkheid evenementen Tull en ’t Waal

 In Nieuws

Al sinds de SGP in Houten bestaat komen wij op voor het behoud van het unieke karakter van het Eiland van Schalkwijk, en de rust op bepaalde delen van het Eiland. Dat is een kernkwaliteit van het gebied. Wanneer we nadenken over recreatieve ontwikkelingen moet dát wat ons betreft dus het uitgangspunt zijn.

Het uitgangspunt is níet allereerst: kunnen we hier een plekje maken voor de recreant uit de regio?

Of: kunnen we meer geld uit dit gebied halen? Dan zou de regionale behoefte of een te eenzijdige economische redenatie de toon bepalen. De Nota van uitgangspunten ademt teveel deze verkeerde manier van kijken. Bijvoorbeeld als gesteld wordt dat het ‘wegvallen’ van grote evenementen leidt tot een financieel risico. Dan bekijk je het dus van de verkeerde kant. Wij vinden elementen als recreatieve behoefte en economisch rendement op déze plek in onze gemeente juist ondergeschikt aan het eerder genoemde uitgangspunt.

De diverse ontwikkelingen op het Eiland moeten elkaar versterken, zo lees ik. Ja, maar niet elkaars problematische kanten versterken. Naast evenementen zit het punt natuurlijk bij verkeer. Ergens heeft het geheel iets tegenstrijdigs. We willen meer recreatie en dus meer verkeer, maar we willen ook minder verkeer. De dijk ís nu al niet geschikt voor al het verkeer. Pas in 2021 kan dat met de dijkversterking grondig aangepakt worden. De vraag is wel hoe verantwoord het is om meer recreatieverkeer aan te gaan trekken terwijl we het nog 3 jaar met de huidige en niet toereikende inrichting van de dijk moeten doen. Graag reactie wethouder.

Wij hebben niets tegen recreatie, intégendeel. Het is mooi als veel mensen kunnen genieten van het moois dat het Eiland te bieden heeft. Maar dan wel passend. Dat is ook veel naar voren gebracht door inwoners en belangengroepen tijdens diverse participatiemomenten. We lezen deze notie ook terug in de plannen, complimenten daarvoor. We vinden de stukken echter onduidelijk over evenementen. Grote evenementen, van 10.000 bezoekers en met geluidsversterking worden verboden. Tot zover helder. Daar is de SGP erg blij mee, want daar pleiten we al heel lang voor. Maar wat mag er dan nog wel? De kaders worden pas in het bestemmingsplan geregeld. Maar dat is toch te vaag. Waarom deze nota en die kaders zo uit elkaar trekken? Uit de quick scan planologie krijg ik de indruk dat onder de categorie kleinschalig evenement maar liefst 5000 mensen wordt verstaan. Dat kunt u toch niet bedoelen? Wij denken meer aan maximaal 300 mensen, écht kleinschalig dus. Niet onze taak, maar omdat het college dit punt volstrekt open heeft gelaten willen we het college alvast op een spoor zetten met een amendement.

Afloop:

Het voorstel is aangenomen ondanks kritiek SGP.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter