Raadstekst: onvoldoende draagvlak bouwplan De Haag

 In Nieuws

De SGP vindt het een goede zaak dat in De Haag gestreefd wordt naar het terugdringen van leegstaande kantoormeters, en het toevoegen van woningen voor ouderen en voor de sociale huursector. Drie vliegen in één klap. Tot zover mooi, hoor ik u denken. Maar helaas stopt mijn betoog hier niet. Er wordt namelijk zonder draagvlak in de directe buurt gekozen voor een extra gebouw.

In de Ruimtelijke onderbouwing bij het plan wordt verwezen naar allerlei beleidsdocumenten die onderstrepen waarom deze ontwikkeling wenselijk en passend is. Daar kan SGP-Houten een heel eind in mee komen, maar op één heel belangrijk punt niet: Houten maken we samen, zo luidt de titel van het collegeprogramma. Maar deze ontwikkeling is niet ‘samen’ gemaakt, getuige het slecht verlopen participatietraject en grote onvrede onder direct omwonenden. Dat is op dit punt dus géén invulling van gemeentelijk beleid. Dat is de reden waarom wij dit voorstel nog niet rijp vinden voor besluitvorming, we willen een béter participatietraject. De omwonenden willen, in tegenstelling tot de suggestie die in de stukken naar voren komt, wel degelijk meedenken over alternatieven.

Nooit is het gevoel geweest dat er nog aanpassing op de plannen mogelijk was. Alle inspraak ten spijt. Als een inwoner zijn bezwaren bij de ontwikkelaar  kenbaar maakte werd hij vriendelijk bedankt en verder verwezen naar de gemeente. De gemeente wijst voor participatie weer naar de ontwikkelaar. Van het kastje naar de muur dus. Of hoe u het verder ook noemen wilt.

Verder zijn wij er in dit proces niet van overtuigd geraakt dat het écht onmogelijk is om de sociale huur, waarvan wij het goed vinden dat die er ook komt, niet in één van beide bestaande gebouwen kan. Wij vinden daarom dat daar minstens een nadere onderbouwing voor moet komen.

Bovenstaande argumenten leiden tot de conclusie dat SGP-Houten pleit voor uitstel van besluitvorming, ik leg het nog een keer neer. Mocht de raad toch besluiten dit voorstel ongewijzigd in stemming te brengen en eventuele andere moties of amendementen niet tot goede wijzigingen leiden, kunnen wij niet instemmen.

De afloop:

Ondanks het ontbreken van draagvlak in de directe omgeving heeft de meerderheid van de gemeenteraad toch ingestemd met dit plan.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter