Raadstekst: Rapport rekenkamer ‘Lessen uit de crisis’

 In Nieuws

Voor ons ligt het rapport van de rekenkamer lessen uit de crisis. Wij waarderen deze analyse en bedanken de rekenkamer dan ook hartelijk voor dit rapport. Wij hopen er ons voordeel mee te doen.

Er staan twee beslispunten in het raadsvoorstel: Kennis nemen van en instemmen met de aanbevelingen van het rapport. Om onze positie definitief te bepalen willen wij een verduidelijking van de positie van het College. Wij krijgen namelijk de impressie dat het College afstand neemt van een aantal aanbevelingen, wat bij ons weer tot de vraag leidt: wat betekent het als wij als raad instemmen met beslispunt 2.

Kort, waaruit bestaat de onduidelijkheid rondom bereidheid van het College dit uit te voeren?

De rekenkamer constateert dat de urgentie van aanpak van de crisis langzaam tot gang kwam. In de bestuurlijke reactie neemt het College hier direct afstand van. Op pagina 3 van het rapport staat een terugblik in de tijd. Daaruit blijkt duidelijk dat het best lang geduurd heeft voordat maatregelen genomen werden of zelfs gepresenteerd. Het gaat vooral om het punt van bestuurlijke erkenning van de complexheid en grootte van de crisis. Wij begrijpen niet zo goed waarom het College moeite heeft met deze constatering. De rekenkamer constateert dat die tijd heeft gekost. Graag een toelichting hierop van het College.

De rekenkamer stelt in aanbeveling 1 voor om een lange termijnvisie op te stellen en mogelijk ook stress testen uit te voeren. Het College stelt haar reactie dat een lange termijn eigenlijk niet nodig is. En op stress testen wordt niet ingegaan. Op dat specifieke punt zou ik ook graag een reactie van het College. Wilt u een ook stress testen uitvoeren?

Waarom wel belangrijk?

Rentestijging

Onzekerheid in wereld

Tekorten in sociaal domein en onduidelijkheid van landelijk overheid in nakomende bestuurlijke verplichtingen

In aanbeveling 3 wordt voorgesteld om niet alleen de reserves op peil te brengen, maar ook de rentebaten toe te voegen aan de reserves, om renteverslaving te voorkomen. Het college gaat hier in haar reactie niet op in.

Met betrekking tot aanbeveling 4 scenario planning sociaal domein is het wel duidelijk dat het College rekening houdt met financiële uitdagingen, het is ons niet duidelijk of het college scenario’s opstelt. Lijkt ons geen slecht idee om dat te doen. Het is slechts een kleine stap bovenop wat er nu al wordt voorgesteld. Wat snappen dus niet wat hier nu op tegen is.

Omdat afstand genomen wordt van het punt urgentie en bij een drietal aanbevelingen kanttekeningen gemaakt zijn, vragen wij ons daarom af of het College achter de uitvoering staat van de uitvoer van de aanbevelingen.

Onze stelling voor de raad. Wij gaan er vanuit dat het College de aanbevelingen uitvoert, als de raad instemt met deze aanbevelingen.

Afloop:

De aanbevelingen van de Rekenkamer over lessen uit de economische crisis zijn aangenomen, maar helaas zonder de aanbevelingen over een langetermijnvisie en scenarioplanning.

Pascal Ooms

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter