Raadstekst windpark Goyerbrug: doe het niet!

 In Nieuws

Windpark Goyerbrug

• SGP-Houten was, is en zal tégen dit windpark op deze plek in het open buitengebied zijn.
• Doe het niet!
• Wij zijn vóór verduurzaming, dat is namelijk onze dure plicht, maar wij zijn tegen deze megalomane windmolens op deze plek.
• Dat stond ook al in ons verkiezingsprogramma, en mag dan ook geen geheim zijn. Twee hoofdredenen:
o er is geen aantoonbaar draagvlak in de directe omgeving. Overigens ook niet in de rest van de nabije omgeving,
o en de megamolens vormen teveel een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van ons open buitengebied.
• Notabene de coalitiepartijen zélf hebben gezegd aantoonbaar draagvlak in directe omgeving te willen. “Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk”.
• Er zit een hele notitie over draagvlak bij de stukken. Maar die toont juist het tegenovergestelde, er is géén draagvlak. Getekende overeenkomsten met juridische status en het verhaal dat belangen verder weg ook meespelen doen daar niet aan af.
• Daarom dienen wij op dit punt een motie in. Ga gewoon peilen door middel van een heldere enquete, met heldere vragen, of er draagvlak in de directe omgeving is. Eerder vinden wij niet dat er gestemd moet worden. Draagvlak is niet iets wat je afdwingt, maar wat je samen, van onderop, ontwikkelt. Als het college zichzelf in dit dossier enigszins serieus wil nemen ga ik er vanuit dat de wethouder deze motie positief zal beoordelen.
• Dan de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De passage hierover in de omgevingsvergunning kan ik niet serieus nemen, u toch ook niet. De windturbines hebben een effect op het landschap omdat ze zichtbaar zijn. Door de plaatsing van de windturbines worden de kernkwaliteiten en karakteristieken van het landschap, zoals deze zijn opgenomen in de PRV, niet aangetast. Daarnaast worden de vier windturbines van het Windpark Goyerbrug in een lijnopstelling langs het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst waarmee de grens van het gebied ‘Schalkwijk’ geaccentueerd wordt. Daardoor is de grens vanuit de omgeving nog beter herkenbaar. Het windpark sluit daarmee aan op de aanwezige landschappelijke structuur.
• Molens tasten karakteristieken van het landschap wél aan, en echt níemand wil graag dat het gebied ‘Schalkwijk’ met windmolens geaccentueerd wordt. Dat is geen kwaliteit maar een aantasting. Het windpark sluit helemaal niet aan op de landschappelijke structuur, het boeit toch niemand of ze netjes op een rijtje op gelijke afstand van elkaar staan. De molens torenen boven een rustig en open buitengebied uit. Twee keer de Domtoren!
• Er zou nog zoveel meer te zeggen zijn. Over de overlast, de onduidelijkheid rondom slagschaduw, dreigen met overrulen door de provincie, het feit dat een alternatieve locatie niet serieus is onderzocht, de onbekendheid in Nederland met de gevolgen en impact van deze enorme molens, en ga zo maar door. Deze en veel meer waardevolle punten zijn ook door veel inwoners uit Houten, Wijk bij Duurstede en Culemborg naar voren gebracht. Namens SGP-Houten wil ik deze mensen hartelijk danken voor de intensieve betrokkenheid.
• In de kern doet het ons pijn dat er nu een beslissing doorgedrukt dreigt te worden tégen de omwonenden in. Alle meedenkavonden ten spijt, wanneer was er nu écht ruimte om open te denken? Op welk moment heeft de wethouder gedacht: misschien moeten we het toch niet doen? En waarom?
• Ik kan de rauwe realiteit van wat nu voorligt niet beter samenvatten dan één van onze Houtense inwoners deed bij het rondetafelgesprek met de raad. “We zijn wel gehoord, maar er is niet geluisterd”. Waarvan akte.

VVD:
Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval dat er wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken

CDA:
Hoewel in de provinciale structuurvisie een principe-locatie is bepaald voor windmolens, meent het CDA dat windmolens het beste langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn er voorstander van om hiernaar onderzoek te doen.

Verduurzaming
• Hoe wij aankijken tegen het verduurzamen van Houten.
• Een begrijpelijke een vraag van u aan mij zijn. Tegen dit windpark, maar wat dan wel?
• Houten wil Klimaatneutraal zijn in 2040, dat is de stip op de horizon. Wij zijn vóór duurzaam omgaan met de ons gegeven aarde. We hebben ‘m immers slechts in bruikleen, en moeten er als goed rentmeesters op passen, ook voor volgende generaties. Een hoge plicht.
• Tegelijkertijd weet niemand nog precies hoe wij in 2040 precies klimaatneutraal kunnen worden. Ja, met 30 windmolens, vele kilometer zonneweg, twee geothermische diepteboringen, thermische energie uit oppervlaktewater en nog diverse andere vergaande maatregelen. Maar dat bij elkaar opgeteld is een weinig realistisch scenario, om van draagvlak nog maar niet te spreken. Of denken er partijen in Houten daar anders over?
• Bovendien is het erg duur, en is de vraag of alles haalbaar en betaalbaar is. En iets minder van het één, betekent meer van het andere.
• Wij zijn voor klimaatmaatregelen, mét draagvlak en betaalbaar. Daar focussen wij op. Steun voor wijkinitiatieven zoals in de wijk De Hoeven, steun voor het zonnepanelenplan van de energiecooperatie, steun voor het terugdringen van energieverbruik, steun voor 50% lokaal eigenaarschap in energieprojecten, etc. Steun voor proeven op gebied van geothermie en oppervlakte water. Met pijn in ons hart steun voor zonnevelden op agrarische gronden. En waar is grootschalige steun van de gemeente voor zonprojecten?
• Daarnaast schrijdt de techniek ook voort, nog op niet alles in antwoord. Wat gaat waterstof ons bijvoorbeeld brengen?

Recente berichten
Reacties
  • Frank Bosch

    Wat een (H)eerlijke uitleg. Waar ik het helemaal mee eens ben. Draagvlak bij bewoners is er niet. Alleen bij een kleine groene minderheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter