Reactie SGP Houten op rapport windpark Houten

 In Nieuws

SGP Houten heeft met verbijstering de evaluatie van het windmolenpark in Houten gelezen. De lage rendementen van het park, gebrek aan transparantie, gebrekkige communicatie en klachtenhandeling hebben geleid tot een aantasting van het vertrouwen in de gemeente. Dat is ernstig.

SGP Houten is daarom van mening dat de reactie van het College op het rapport niet gepast is. Het College lijkt in de reactie vooral te willen leren met het oog op de realisatie van een tweede windpark. Een tweede windpark is wat de SGP betreft nog lang niet aan de orde. Het College gaat grotendeels voorbij aan de negatieve elementen in het rapport en de correctieve actie die op korte termijn nodig is. Het College zal hier eerst verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

SGP Houten wil van het volgende van het College weten:
– Welke politieke consequenties het College trekt met betrekking tot de zaken die niet goed gegaan zijn en in het bijzonder de omgang met de bewoners;
– Wat het College gaat doen om het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente te herstellen;
– Een onderzoek in hoeverre het mogelijk is de windmolens op de huidige locatie af te breken en elders te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is, aan te geven, of op termijn afbreken van de windmolens op de huidige locatie een optie is.

Ten slotte blijkt  uit het rapport dat bewoners zonne-energie als eerste op de lijst van duurzaamheidsopties plaatst. Wij willen graag weten van het College welke consequenties zij hier aan verbindt. SGP Houten heeft steeds gepleit voor meer aandacht voor grootschalige realisering van zonne-energie. Het College is deze discussie tot op heden uit de weg gegaan. Een grootschalig zonne-initiatief zou te realiseren zijn door alle huidige initiatieven te bundelen tot een collectief, waar bewoners en bedrijven in Houten hun daken ter beschikking stellen voor zonne-energie. Bewoners kunnen dan of zelf direct profiteren van zonne-energie door zelfrealisatie op hun eigen dak of op een dak van bijvoorbeeld een ondernemer, sporthal of andere grote oppervlak. De gemeente Houten zou de regie in een dergelijk initiatief kunnen pakken.

Het rapport en de reactie van het College vindt u hier:
https://bis.houten.nl/agendas/bekijk-agendapunt/agendapunt/20-raadsvoorstel-evaluatierapport-windpark-houten/

Pascal Ooms
Raadslid SGP

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter