Referendum Houten-Hub

 In Nieuws

Referendum

Voorzitter, mederaadsleden, leden van referendum commissie, andere aanwezigen en luisteraars thuis

Moeten wij referendum houden over Houten-hub in Houten-Oost?

Of een referendum nu het beste instrument is voor deze discussie is de vraag, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Lang geleden is in deze gemeenteraad besloten dat er een referendum mogelijk moet komen. Daar zijn toen spelregels voor geformuleerd. En wij hebben een referendumcommissie die hierover geadviseerd.

Dank voor uw advies referendum commissie.

De referendum commissie adviseert negatief, omdat in het verleden, al besluitvorming plaats zou hebben gevonden: er zou gekozen zijn voor het concept van een Hub. Nu willen wij de regels respecteren die wij zelf hebben vastgesteld, maar wij kunnen het advies moeilijk volgen.

Volgens mij ging het zo. Wij hadden een discussie in Houten over opvang van asielzoekers en statushouders. Toen is gezocht naar een locatie en naar een Houtense manier om dit in te vullen. Toen kwam de locatie Essenkade in beeld en werd een soort maatschappelijke coalitie gevormd om te kijken of wij asielzoekers kunnen opvangen, en maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten, zoals de voedselbank en Doorgeefluik. We wilden dan ook wat voor jongeren in Houten doen. Dus dat is er ook bijgevoegd. Helaas konden wij niet tot een deal komen voor Essenkade.

Wij hebben met elkaar toen gesproken en gezegd, dat is eigenlijk wel jammer. We hebben best energie in een idee gestoken, kunnen niet kijken of het elders ook kan, het is toch eigenlijk best iets moois wat we ontwikkeld  concept.

In onze beleving is met het besluit voor de Essenkade geen besluit genomen om een hub in Houten te realiseren. Dat kwam in onze beleving pas later. Dus wij zijn het niet eens met  de motivatie van de referendum commissie dat wij eerder voor een hub hebben gekozen.

Daar komt nog bij dat wij niet vinden dat Houtenaren konden verwachten met de besluitvorming rondom de Essenkade dat wij daarmee voor een concept voor Houten hebben gekozen. Ik vind dit niet uitlegbaar. Dus daarom zijn wij het niet eens met de motivatie van de referendum commissie.

Wij zijn niet gelijk enthousiast over een referendum over dit onderwerp, maar vinden absoluut belangrijk dat er meer participatie moet plaatsvinden om tot besluit te komen. Een burgerberaad bijvoorbeeld. Maar de vraag ligt nu voor: vinden wij de afwijzingsredenen voor een referendum legitiem? En dan moeten wij toch concluderen, wij zijn het niet eens met referendumcommissie. En zoals de referendum commissie zegt: de uiteindelijke weging is aan de raad.

Tekst

SGP-Houten heeft zich uitgesproken als voorstander van opvang van asielzoekers. Dat is vastgelegd in het coalitieakkoord. SGP-Houten is ook enthousiast over het Houten-Hub concept. Waarom zijn wij enthousiast over het concept? Wij willen graag de migratie-expert van Nederland aanhalen: Hein de Haas. Migranten komen naar Nederland om te werken. Het zijn geen zielige mensen, maar mensen die hierheen komen, om een betere toekomst te bouwen. Het zijn de rijkste, en hoogst opgeleiden uit landen van herkomst. Natuurlijk zijn er ook andere factoren waarom mensen vertrekken: oorlog, politieke onderdrukking, enzovoort. Maar belangrijkste reden is: zorgen dat je het beter krijgt. Migreren kost duizenden euro’s, dat kunnen alleen de rijkste, of een dorp financiert een aantal mensen die in staat gesteld worden te migreren. De mensen die niet kunnen migreren, en dat zijn de meesten, kom ik in mijn werk tegen in ontwikkelingslanden. Veel asielzoekers in Nederland zijn daarom uiterst gemotiveerd om aan het werk te gaan, te leren, en te integreren. Als dat niet kan, door bureaucratische processen, beperkingen om te werken, enzovoort, dan volgt de frustratie. Het Houten-Hub concept komt tegemoet aan deze bezwaren.

Wij nemen dus afstand van het beeld dat asielzoekers zielig zijn en veel hulp nodig hebben, en ook afstand van het beeld dat asielzoekers criminelen zijn. Dan moet je wel de juiste asielzoekers hierheen halen: geen veilige-landers en juist mensen met kans op een status of zelfs statushouders, die in Ter Apel vastzitten, wachtend op een plek. Volgens de stukken zullen deze mensen naar Houten komen, maar is dat echt zeker? Daarom steunen wij de VVD motie op dit punt.

Dat betekent overigens niet dat de zorgen over de normale asielzoekers allemaal onterecht zijn. Gebrekkige integratie, afwijkende normen van de Nederlandse samenleving, denk bijvoorbeeld aan rellende Eritreeërs die het conflict in land van herkomst hier voort zetten, enzovoort, komen wel degelijk voort, en zijn reële zorgen. Integratie hoeft niet goed te gaan, en mensen die hier al hun hele leven wonen, kunnen zich vreemden in hun eigen buurt gaan voelen. SGP-Houten wil de mensen die zich hier zorgen over maakt, niet wegzetten. Nogmaals deze zorgen zijn reëel.

Maar verder. SGP-Houten is voorstander van opvang, en is ook voorstander van de Hub-gedachte. Maar is het voorliggende voorstel dan ook het juiste voorstel? Dat is heel moeilijk te zeggen. De locatie Houten-Oost met 175 asielzoekers is na vele aantal maanden van gemeentelijke binnenshuis processen de enige optie die voorligt. Daar hebben wij erg veel moeite mee. Sinds 2023 is er niets aan de mogelijke locatie lijst veranderd. Dat is weinig geloofwaardig. Er heeft geen of nauwelijks aanvullende participatie plaatsgevonden. In onze ogen cruciaal voor draagvlak. Wij hebben in het coalitieakkoord vastgelegd dat wij asielzoekers willen opvangen, maar ook dat wij participatie goed regelen. Ik zit 10 jaar in de raad, draai 14 jaar mee hier, maar heb nog niet eerder meegemaakt dat een plan teruggetrokken werd, en dat daarna met zo weinig participatie het weer terug op tafel kwam. Alles wat ik de afgelopen 14 jaar geleerd heb over draagvlak zoeken, is zo ongeveer niet ingezet. Dan krijg je reacties als ‘dat verzint daar maar in het gemeentehuis’. En het klopt nog ook, er is niet eens een uitvraag gedaan in de samenleving voor ideeën. Ik kan mij prima voorstellen dat andere locaties ook tegenstand kunnen oproepen, maar dit is geen deugdelijk proces om tot een nieuw besluit te komen. Daarom dienen wij een amendement in met ITH om Houten-Oost als mogelijke locatie aan te wijzen en niet als definitieve locatie en steunen wij de motie van ITH om een open dialoog met de samenleving aan te gaan.

Tenslotte, als de gemeenteraad wel besluit door wil met Houten-Hub in Houten-Oost, dan is er nog een belangrijk bewaarpunt van ons: wij vinden de deal met de provincie een slechte deal. Het voorstel spreekt van een gebalanceerd voorstel van 175 asielzoekers en 150 voornamelijk Houtense woningzoekenden. Houtenaren vragen om integratie van migranten, niet om concentratie. Wij zien dan ook heel andere verhoudingen voor ons: op iedere migrant 4 of 5 Houtenaren, en niet 1 op 1. Daarom roepen wij het College op de deal met de provincie te heronderhandelen. Daarvoor dienen wij een voorstel in.

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen,

Pascal

Vandaag staan we voor een belangrijke stemming over opvang van asielzoekers. SGP is daar voorstander van. Persoonlijk zal ik echter tegen dit voorstel stemmen, omdat ik vind dat er onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden, die in mijn ogen cruciaal is voor draagvlak en toekomstig draagvlak voor opvang van asielzoekers. En de uitgestoken hand die ik met ITH  wilde doen  met motie open dialoog werd niet overgenomen door wethouder en raad.

Wij zullen als SGP verdeeld stemmen. Uit een peiling of mini referendum in onze achterban bleek dat de meningen over dit voorstel verdeeld zijn, net zoals in de hele gemeente.

De andere helft van de fractie, dus mijn collage Zwemer, zal het andere deel van de SGP toelichten. Voorzitter, zou u het woord aan mijn collega willen geven?

Lauren

Als partij voelen wij ook onze christelijke roeping om verantwoordelijkheid te nemen. Het is onze plicht om zorg te dragen voor asielzoekers en om te streven naar oplossingen die recht doen aan alle betrokkenen.

We willen benadrukken dat we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Wij zullen het uiteindelijk voorstel voor Houten-hub, naar verwachting in het najaar, beoordelen en dan een definitief standpunt innemen. Ik zal daarom nu voorstemmen.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter