Schalkwijkers in enquête: ‘Luister meer naar inwoners en maak werk van woningbouw’

 In Nieuws

In januari 2024 heeft SGP Houten een enquête gehouden onder de inwoners van Schalkwijk. 81 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Op basis van deze reacties heeft Pascal Ooms schriftelijke vragen voor het College gesteld.

Een dorp met karakter

Schalkwijkers waarderen met name het dorpse gevoel (82% van de respondenten) en het plattelandsgevoel (69%). Nauw daaraan verbonden werd ook de saamhorigheid (64%) en de ruimte (61%) vaak genoemd. ‘Het is heerlijk wonen in Schalkwijk’ looft één van de inwoners. De bewoners benadrukken dat het dorpse karakter behouden moet blijven. Zo is de meerderheid ook positief over een eventueel beschermd dorpsgezicht.

Bouw naar behoefte

Inwoners maken zich zorgen over de beperkte woningbouw. Een belangrijke zorg is de beschikbaarheid van betaalbare woningen, met name voor de jeugd en ouderen. Om dit te kunnen garanderen is door meerdere respondenten aangegeven dat woningbouw gespreid zou moeten worden over de lange termijn. De woningen die gebouwd worden moeten ook passen binnen het dorpse karakter. Er wordt een oproep gedaan aan de gemeente om het voor jongeren en senioren mogelijk te maken om in het dorp te blijven wonen.

Verkeersveiligheid

Verkeersproblematiek is een belangrijk issue. Het belangrijkste aandachtspunt volgens de respondenten de verkeerssituatie van de Jonkheer Ramweg. Specifieke locaties die zijn genoemd zijn onder andere de spoorwegovergang de verkeerssluis en Daarnaast zijn er zorgen over de snelheid op met name de Provincialeweg. Het zware gemotoriseerde verkeer op kleine wegen is ook een punt van zorg. Wat betreft de veiligheid voor fietsers is onder andere de kruising van de Kanaaldijk Zuid en de Schalkwijkseweg genoemd.

‘Zorg voor voldoende inspraak in gemeentebeleid’

Inwoners worden graag betrokken bij het beleid dat gevoerd wordt. Meerdere respondenten geven aan dat er meer moet gebeuren met de input die de inwoners van Schalkwijk tijdens zulke momenten leveren. ‘Een wassen neus’ zo worden de huidige inspraakavonden genoemd. ‘Ik heb het gevoel dat de gemeente niet luistert naar de dorpsbewoners’ zo schrijft een ander.

Aanpak drugsoverlast

Het risico van drugsaanplant in ongebruikte schuren wordt onderkend. De Schalkwijkers roepen de gemeente op om buurtbewoners te betrekken bij de aanpak hiervan. ‘Zorg voor beter overleg en creëer een betrouwbaar aanspreekpunt voor bewoners van boerderijen met schuren.’ Meerdere inwoners vermoeden ook dat er drugs wordt gedeald, onder meer langs de Lekdijk en ze roepen de politie daarom op om meer te surveilleren.

Recente berichten
Reacties
  • Gijsbert de Wolff

    Snelheid verkeer jhr ramweg.
    Ik heb enkele hardrijders gesproken, zeggen echt niet te weten dat het max 30 is. Ik denk dat het kan helpen om bij elke zijweg groot 30 op de weg te verven. Lijkt mij een niet zo dure uitbreiding.
    Nog beter misschien bij elke zijweg een verkeersbord 30. Dat kan toch geen problee6 zijn?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter