Ruimtelijke kwaliteit van Houten in geding

 In Schriftelijke vragen

Het college van B&W heeft de perspectiefnota en de voorzieningen nota gepresenteerd.

Daaruit blijkt dat dit college:
1. in de afgelopen 2 jaar teveel geld heeft uitgegeven
2. een greep uit de spaarkas doet
3. de ruimtelijke kwaliteit te grabbel gooit
4. de visie en missie zoals vastgelegd in “Van Groei naar Bloei” alweer in een bureaula laat verdwijnen.
5. een cirkelredenering gebruikt om het mogelijk te maken toch buiten de Rondweg te bouwen

Dit maakt dat de SGP fractie absoluut niet kan meegaan met de huidige lijn van dit college.

Houten wilde geen derde groeitaak maar feitelijk komt deze er wel. VINEX was ooit 6000 woningen groot en zal, als dit programma doorgaat, straks zo’n 4000 woningen extra bevatten. Oftewel een, zij het wat kleinere, derde groetaak. Op zich hoeft een verruiming van het aantal woningen niet verkeerd te zijn. Maar dan wel beperkt en niet zoals nu voorzien in bestaand stedelijk gebied. Houten wordt geroemd om de stedelijke structuur en het groen. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat we op deze kwaliteit moeten inleveren om de woningbouwaantallen te realiseren die dit college in gedachten heeft. Immers het geld wat men tekort komt wil met grotendeels halen uit de woningbouw in bestaand stedelijk gebied. Dat is erg makkelijk. De wegen en de riolering liggen er al. Investeringen heb je nauwelijks. Het is alleen stenen stapelen op een stukje groen. We zien nu al wat dat oplevert (de 2 locaties Herenweg en Boekweitoord spreken voor zich). De SGP weigert verder nog in te leveren op groen en ruimte in bestaand stedelijk gebied.

Bovendien door maar steeds door te gaan met bouwen kun je je voorzieningen niet meer kwijt binnen het gebied waar deze zijn voorzien en dat betekent weer dat uitgeweken moet worden buiten de Rondweg. Dat is de cirkelredenering. Bouw die woningen niet en je kunt de voorzieningen kwijt op de plek waar deze oorspronkelijk waren gepland. (maar dit college heeft teveel geld uitgegeven en moet om die reden geld genereren)

Heel bijzonder is de passage op pagina 8 van de perspectiefnota m.b.t. de bouwbehoefte. Citaat: “Wij zijn ons echter wel bewust van de externe druk. Wij zien dat we op discussies in de nabije toekomst voorbereidt moeten zijn om de regie over ons eigen grondgebied te kunnen houden. Dat betekent: visie ontwikkelen ()het eiland van Schalkwijk zal zoveel mogelijk behouden moeten blijven als open ruimte ().

Hier breekt echt onze klomp. We stelden vanwege die externe druk (want die is er al jaren!!!!) een ruimtelijke visie op (Van Groei naar Bloei) evenals de notitie m.b.t. het Eiland van Schalkwijk. Allemaal vanwege die externe druk en onze eigen visie op de ontwikkelingen. Het lijkt nu alsof er nauwelijks iets is en veel (weer) opnieuw gedaan moet worden!!!. Te gek voor woorden. Hebben die burgers zich dan voor niets ingezet bij de totstandkoming van de nota “ Van Groei naar Bloei”? En hebben we (raad en college) daarin niet voor niets aangegeven dat het nu echt tijd is om te investeren in de sociale structuur?
Het lijkt allemaal vergeten te zijn. En dat onder het containerbegrip: “veranderend eindbeeld”. Lekker makkelijk als je niet vasthoudt aan het beeld wat we zelf ( en de burgers) gewenst hebben.

En het college schrijft: “Het Eiland moet zoveel mogelijk behouden blijven”. Dat schept ruimte voor een andere interpretatie. Is dit een eerste opening naar een stedelijke invulling? Wij, als SGP, staan voor het behouden blijven. En dus niet zoveel mogelijk.
Staan achter datgene wat we afgesproken en beloofd hebben aan onze inwoners. Dat is van belang. Ook in het kader van een even standvastige als betrouwbare overheid.

De SGP fractie zal de raad dan ook om een uitspraak vragen deze weg niet in te slaan en standvastig te (blijven) staan voor onze kwaliteit in ruimte en groen.

Vr gr

14 juni 2008

Gijs van Leeuwen (SGP)

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter