Schiftelijke vervolgvragen over cellencomplex Houten

 In Schriftelijke vragen
RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Datum:

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: Nieuw cellencomplex politie Utrecht

Ik mocht uw reactie ontvangen op de vraag van de heer Kodde van de daklozenopvang te Utrecht betreffende de begeleiding van arrestanten uit het arrestantencomplex uit Houten (zie onderstaand).
Wat mij opvalt dat veel antwoorden gaan over niet gestelde vragen en gaat over personen waar de heer Kodde het NIET over heeft. Het enige houvast dat de heer Kodde krijgt is, citaat: “Waar mogelijk zal de begeleiding worden verbeterd, bijvoorbeeld door het meegeven van een routekaartje”.
In antwoord op eerder door ons gestelde schriftelijke vragen (zie*) schreef het college concrete afspraken te maken met de districtchef van de politie.
*Welke garantie is er dat de verdachten niet bij het complex worden vrijgelaten?
Er is nu geen garantie. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. We streven daar wel
naar, zoals tijdens de informatieavond is toegezegd. De burgemeester is voornemens concrete
afspraken te maken over de wijze waarop verdachten worden vrijgelaten en bij voorkeur worden
begeleid naar een knooppunt van openbaar vervoer.

Het kan niet zo zijn dat de begeleiding bestaat uit het uitdelen van een routekaartje. Dat lijkt me ook weinig concreet en daar heeft u vast niet zoveel moeite voor behoeven te doen.
Wij gaan er vanuit dat er echte afspraken zijn gemaakt!!! Met fysieke begeleiding (bijvoorbeeld naar een knooppunt van openbaar vervoer)

Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

Is het college in staat de gemeenteraad en de omwonenden zsm op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken, inzake begeleiding van ex-arrestanten?

Ondertekening en naam indiener: Gijs van Leeuwen SGP

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…) (art. 37, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

De vraag van de heer Kodde aan de gemeenteraad van Houten.

Geachte gemeenteraadsleden van Houten.

Wellicht is het u bekend dat de politie van de regio Utrecht een nieuw arrestantenverblijf in Houten in gebruik heeft genomen. Arrestanten die in de nachtelijke uren worden vastgehouden worden sinds enkele dagen niet langer vast gehouden in de stad waar ze zijn gearresteerd, maar overgebracht naar Houten.

Ik wil u er op wijzen dat ik zelf van verschillende daklozen en krakers die de afgelopen dagen zijn opgepakt in de stad Utrecht gehoord heb dat zij, na een nachtelijk verblijf in Houten, in Houten op straat worden gezet.
Dat is voor de betrokken personen erg vervelend. Zij staan na een gedwongen verblijf in de cel op een industrieterrein, vaak zonder geld en in ieder geval ver verwijderd van openbaar vervoer terug naar Utrecht.

Ook voor Houten lijkt dit me geen wenselijke situatie. Houten krijgt dan opeens te maken met een stroom reizigers zonder geld, wat ongetwijfeld zal lijden tot een stijgend aantal fietsendiefstallen en zwartrijders.

Misschien dat de gemeenteraadsleden er bij de politie op aan kunnen dringen arrestanten weer terug te brengen naar het politiebureau waar men gearresteerd werd. Dat lijkt me voor zowel Houten als de arrestanten een prettige oplossing.

Met vriendelijke groet

Peter Kodde (werkzaam in de daklozenopvang te Utrecht) Voorstraat 71 3512AK Utrecht.

Reactie college;

Geachte heer Kodde,

Naar aanleiding van uw e-mail van 18 december 2007 bericht ik u het volgende.
Sinds 3 december 2007 is het arrestantencomplex in Houten in gebruik. Om zoveel mogelijk te waarborgen dat er in de openbare ruimte of bij calamiteiten onnodige problemen ontstaan, hebben de burgemeester en de districtschef afspraken gemaakt. In eerste fase na de opening van een (bedrijfs)pand, moeten de gemaakte afspraken ingesleten raken en eventuele gebreken worden hersteld. In deze fase bevindt het complex zich momenteel.
De meeste arrestanten worden opgehaald door familie of bekenden of nemen een taxi. De groep personen waar u op doelt, heeft de meeste begeleiding nodig. De meeste daklozen en krakers worden echter niet langer dan 6 uur opgehouden en blijven dus in hun eigen district.
Waar mogelijk zal de begeleiding worden verbeterd, bijvoorbeeld door het meegeven van een routekaartje. Terugbrengen naar de locatie van arrestatie vergt te veel politiecapaciteit en is daarom uitgesloten.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter