Schrifelijke vragen SGP over hagelkanonnen

 In Schriftelijke vragen
Registratie nummer:

(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum:  14 augustus 2010
Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: Gijs van Leeuwen
Onderwerp: lobby regelgeving (anti)hagelkanonnen.

In onze omgeving zijn 280 fruittelers actief. Al sinds enige tijd zijn met name in onze buurgemeente Wijk bij Duurstede intensieve gesprekken gaande binnen de gemeenteraad en met de fruitsector (LTO) over een lobby richting Den Haag om de regelgeving m.b.t. (anti)hagelkanonnen zodanig aan te passen dat soepele plaatsing mogelijk wordt.

Onlangs heeft onze buurgemeente een mailing verstuurd naar omliggende gemeenten, waaronder Houten, Geldermalsen en West Maas en Waal. Hierin is u gevraagd een standpunt in te nemen over het opzetten van een gezamenlijke lobby om te komen tot het wijzigen van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zouden specifiek (geluid)voorschriften voor het gebruik van (anti)hagelkanonnen dienen te worden opgenomen. De wijziging van wetgeving zou plaatsing van de hagelkanonnen in de toekomst mogelijk moeten maken.

De gemeente Houten heeft hierop (helaas) afwijzend gereageerd.

Naast de mailing heeft de gemeente Wijk bij Duurstede zelf een brief aan het Ministerie van VROM gestuurd waarin de problematiek met betrekking tot de landelijke regelgeving nog eens uiteengezet wordt.

Inmiddels probeert Wijk bij Duurstede de lobby te verbreden buiten onze Kromme Rijn Gordel. Ook de fruitsector is er van overtuigd dat de lobby breder moet worden opgezet.

Gelet op het groot aantal (en nog steeds toenemend aantal) fruittelers in ons gebied is het bijzonder dat uw college niet aanhaakt bij dit initiatief.

Derhalve wordt het College  verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

 

  1. Welke argumenten hebben de doorslag gegeven om vooralsnog niet aan te haken?
  2. Indien de lobby een breder karakter kan krijgen bent u bereid u aanvankelijke standpunt te heroverwegen?
  3. Wat is uw insteek indien er aanvragen komen tot het plaatsen van (anti)hagelkanonnen binnen onze gemeentegrens?
  4. Welke ruimte ziet uw college voor plaatsing van (anti) hagelkanonnen?
  5. Heeft u buiten de actie van onze buurgemeente zelfstandig overleg met de fruitsector over deze problematiek?

 

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen

SGP      

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter