Schriftelijk vragen over OZB belasting en bezwaarmaking

 In Schriftelijke vragen

Steeds meer mensen maken bezwaar tegen WOZ waarde van hun woning. Ze doen dit niet zelf, maar via commerciële bureaus. Een deel van deze bureaus hanteren een verdienmodel, wat gericht is op een zo eenvoudige mogelijke manier, zoveel mogelijk bezwaren en beroepen in te dienen, om daarmee zoveel mogelijk proceskosten op te strijken. Dat levert vaak maar paar tientjes voor particuliere bezwaarmaker op, maar kost gemeente honderden euro’s, omdat ze en ambtelijke inzet en proceskosten moeten betalen aan het commerciële bureau. Geld wat niet
ingezet kan worden voor onze gemeenschap.

Nu hebben wij geen moeite tegen huizenbezitters die bezwaar maken tegen WOZ waarde. Nog sterker, één van de ongetekende van deze schriftelijke vragen, heeft heb zelf ook bezwaar gemaakt bij de gemeente. Maar niet door inschakeling van een commercieel bureau met een ongewenst verdienmodel, maar wel door gewoon een mailtje te sturen naar de belasting innende organisatie BGHRU. Een jaar daarvoor had een van de ongetekende even gebeld, wat ook tot aanpassing leidde.

In 2023 werden meer dan 1000 bezwaren gemaakt in Houten, waarvan het merendeel via no-cure-no-pay bedrijven. Meer dan de helft van de bezwaren was gegrond verklaard. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm’ op 19 december 2023 aangenomen, waardoor met ingang van 1 januari 2024, de financiële prikkels namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten, wordt weggenomen. Onbekend is nog op welke wijze en binnen welk tijdspad hier uitvoering aan gegeven zal worden. Daarnaast heeft de belasting innende organisatie (BGHRU), diverse maatregelen genomen om het makkelijker te maken om bezwaar te maken, door maatregelen als inloopdagen te organiseren, meer communicatie via social media, en betere telefonische bereikbaar.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  • Wij begrepen dat de bezwaren van vorig jaar (2023) nog niet allemaal afgehandeld zijn, ondanks dat termijnen verstreken zijn. Klopt dit?
  •  Zo ja, binnen welke termijn verwachten wij dat deze bezwaren behandeld zijn?
  • En zijn er (financiële) consequenties hieraan verbonden?

Nu de gemeentelijke belastingaanvragen weer de deur uit zijn gedaan, hebben wij de volgende
vragen over 2024:

  •  Welke maatregelen neemt de gemeente Houten dit jaar, om bezwaren via commerciële bureaus met een ongewenst verdienmodel, te voorkomen of met andere woorden: hoe maakt de gemeente Houten bezwaarmakers het makkelijk om contact met gemeente op te nemen?
  • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de ingeschatte waarde van de woning correct is, waardoor het aantal bezwaren af zal nemen? (gezien ook het hoge percentage van gegrond verklaarde bezwaren)
  • Hoe kan voorkomen worden, dat er weer een achterstand ontstaat in behandeling van bezwaren?
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter