Schriftelijke vragen college inzake achterstand opsporing

 In Schriftelijke vragen
Registratie nummer:
(in te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 19 oktober 2009

Aan de voorzitter van de raad

Steller van de vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: achterstand in opsporing misdrijven

Onlangs konden wij via de pers kennis nemen van de achterstand van de opsporing van misdrijven. Reeds een kwart van de opsporing staat op dit moment in de wacht, zo werd gemeld. Binnen Lekstroom zou er deze zomer zelf sprake zijn geweest van 150 achterstallige dossiers!!! Mishandelingen, inbraken en vernielingen worden, zo blijkt, als eerste op de plank gelegd.

Wij begrepen dat in Lekstroomverband reeds een inhaalslag wordt gepleegd om de achterstand weg te werken. Lekstroom maakt daarbij gebruik van net afgestudeerde agenten.

Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is er m.b.t. de opsporing van de in Houten gepleegde misdrijven (nu nog) sprake van een achterstand?
  2. Als deze er is. Hoe groot is deze en welke prioriteiten worden hierin gesteld?
  3. Onlangs is er een akkoord gesloten met de minister over bezuinigingen bij de politie. Heeft dat ook gevolgen voor een groeigemeente als Houten?
  4. Houten is decennialang stormachtig gegroeid. Kunt u vanaf 1990 aangeven met hoeveel agenten het team in Houten is gegroeid?
  5. In aansluiting op vraag 4. Hoe scoort Houten daarin ten opzichte van het gemiddelde?
Ondertekening en naam indiener:
Gijs van Leeuwen (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter