Schriftelijke vragen college inzake bermbeheer

 In Schriftelijke vragen
Voorstel:
(in te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 30 augustus 2008

Aan de voorzitter van de raad

Steller van de vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: Schapen op de Rondwegwal

Deze maand mocht ik van u een brief ontvangen over het inzetten van Ecologische bermbeheer. Dit betekent dat de bermen niet 2 maal maar 1 maal per jaar worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgt een diversiteit aan plantensoorten meer kans zich te ontwikkelen. Op zich kan de SGP zich vinden in deze methode van bermbeheer.
Het Ecologisch bermbeheer kent ook een aantal gevaren, zoals het ontstaan van brandnetel en distelhaarden waar (door verwaaiing etc) agrariërs op hun land last van kunnen ondervinden.
Het is niet ongebruikelijk om bij Ecologisch bermbeheer 2 maal te maaien, ook om brandnetel en distelhaarden te voorkomen. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw afweging hieromtrent.
Het beheer gaat meer kosten en dat geld heeft u gevonden binnen bestaande budgetten. Dat is bijzonder. Vorig jaar hebben wij vragen gesteld over het dramatische onderhoud van de openbare ruimte (onkruidbestrijding) en was er geen geld te vinden om hier iets aan te doen. Overigens: ik kan weer dezelfde foto’s aanbieden mbt het onderhoud, alleen is het nog erger dan vorig jaar. Fiets Houten maar eens binnen vanaf de (nood)fietsbrug bij het Wellantcollege. Het ziet er niet uit.
Om tot de kern van deze vragen te komen. Waarom heeft u niet overwogen om schapen (en/of geiten) in te zetten als natuurlijke grasmaaiers van de Rondwegwal. Er zijn diverse gemeenten die daar aan beginnen en Groningen heeft zelfs onlangs niet alleen schapen ingezet maar ook geiten. Het werkt. Daar is al jaren een Houtens voorbeeld van. Bij de ingang van Het Land houdt al jaren een witte geit de wal kaal.

Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat is de afweging geweest om niet 2 maal maar 1 maal te maaien bij ecologisch bermbeheer?
2. Hoe denkt u brandnetel,- en distelhaarden te voorkomen?
3. Waar heeft u het extra geld gevonden om ecologisch bermbeheer toe te passen?
4. (n.a.v. vraag 3) Kan dit nog negatievere consequenties hebben voor het al dramatische niveau van onderhoud (onkruidbestrijding)?
5. Visueel is waarneembaar dat het onderhoudsniveau (zoals door u gekenschetst als sober en doelmatig) slechter wordt uitgevoerd dan vorig jaar. Wat is daar de reden van?
6. Waarom heeft u niet overwogen om schapen (en/of geiten) in te zetten om de bermen (van de Rondweg) te ‘beheren’.
7. Bent u bereid onderzoek te doen naar deze natuurlijke manier van ecologisch beheer (het inzetten van schapen en/of geiten)

Ondertekening en naam indiener:
Gijs van Leeuwen (SGP)

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter