Schriftelijke vragen en beantwoording Inspraak en beleidsbeïnvloeding Provincie Utrecht

 In Schriftelijke vragen

SGP-Houten had vragen over de inspraak en de beleidsbeïnvloeding van de Provincie Utrecht als het gaat om het bouwen in Houten-Oost en de bouw van nieuwe windmolens.

Bouwen in Oost
In het coalitie akkoord en het college programma wordt vol ingezet op bouwen in Houten-Oost. Ook voor de SGP heeft dit hoge prioriteit. Het college is nu ruim 8 maanden actief, en daarom
willen wij de volgende vragen stellen.

Graag ontvangen wij een update van wat tot nu toe is gedaan in beleidsbeïnvloeding richting de
provincie voor goedkeuring van de locatie Houten-Oost.

  1. Wat waren de uitkomsten van lobby? Staat de provincie open voor onze plannen?
  2. Welke uitdagingen zijn er te melden?
  3. Indien de provincie niet open staat voor de plannen, wat gaat de wethouder dan doen of wat kan de wethouder nu doen?
  4. En kan er na verkiezingen van aanstaande 15 maart bijvoorbeeld tijdens coalitievorming in provincie extra aandacht worden gevraagd voor Houten-Oost?

Windmolens in de provincie Utrecht
Provincie heeft plan MER ter inspraak neergelegd voor windenergie in provincie Utrecht.

  1. Welke boodschap wil college meegeven aan provincie?
  2. En worden bewoners ook betrokken bij het vormgeven van deze boodschap? Zo ja, op welke manier?

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de lobby al concrete resultaten heeft opgeleverd.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter