Schriftelijke vragen en beantwoording over isolatie en beschermde diersoorten

 In Schriftelijke vragen

Voor onze duurzaamheidsdoelstellingen is na-isolatie van woningen essentieel om de uitstoot terug te dringen. In oudere woningen wordt er vaak gebruikt gemaakt van na-isolatie in de spouwmuur. Dit is echter ook de plaats waar vleermuizen, en bijvoorbeeld ook de gierzwaluw en huismus, nestelen of overwinteren. Vleermuizen kennen echter een beschermde status, waardoor het niet toegestaan is deze te doden of hun verblijfplaatsen aan te tasten. Het is bij veel particulieren is het niet bekend dat er een (prijzige) quickscan nodig is die 8 maanden duurt en als daaruit blijkt dat er beschermde soorten zitten een ecoloog ingehuurd moet worden. De Provincie Utrecht heeft een methode ontwikkeld, de pre-SMP-methodiek, waardoor niet elke inwoner pand voor pand de beschermde soorten in kaart hoeft te brengen, maar er op gebiedsniveau de populaties in kaart gebracht kunnen worden, maar dan moeten er nog steeds voorzorgsmaatregelen genomen worden waardoor de dieren alleen nog maar de spouw uit kunnen, dit wordt natuurvriendelijk isoleren genoemd. Dit betekent echter wel dat er een substantieel deel van het jaar niet geïsoleerd kan worden.

Dit riep bij ons de volgende vragen op:

  1. Kan de wethouder nagaan of de toelichting hieronder gegeven juist is? En indien er mogelijk foutieve informatie is gegeven zou deze aangegeven en toegelicht kunnen worden?
  2. Is de wethouder met dit probleem in Houten bekend? Zijn er, voor zover bekend, ook al inwoners die hier problemen bij het isoleren hebben gehad door beschermde diersoorten?
  3. Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen voor de isolatie doelstellingen in de gemeente Houten?
  4. Heeft de gemeente Houten een aanpak voor deze problemen of wordt hieraan gewerkt?
  5. De gemeente Amersfoort heeft een kaart online gezet waar bekeken kan worden of een woning mogelijk gebruikt kan worden als verblijf. Afhankelijk van dit resultaat kan de aanpak van isoleren bepaald worden. Ziet de wethouder de mogelijkheid om met een vergelijkbaar systeem in Houten te werken?
  6. Heeft onze gemeente een soortenmanagementplan (SMP) waardoor de gemeente een gebiedsgerichte ontheffing aan kan vragen voor onder andere isolatie bij de provincie? Indien dit niet het geval is, wordt er al gekeken naar de nieuwe werkwijze, de pre-SMP-methodiek, die per direct ingezet kan worden voor isolatie bij particulieren woningen?
  7. Indien er nog geen SMP is, wordt er wel gekeken om werk te maken van een SMP? Wat zouden overwegingen zijn om deze op te stellen of waarom niet?
  8. Kan de wethouder uiteenzetten hoe een inwoner nu te werk moet gaan om hun huis op korte termijn te isoleren en daarbij rekening met beschermde diersoorten? Heeft de gemeente een mogelijkheid om inwoners te ondersteunen door middel van kennis of hulp bij het onderzoek naar deze dieren?
  9. De Raad van State is bezig met een zaak in het kader van een dwangsom die de gedeputeerde staten van Utrecht hadden opgelegd aan een isolatiebedrijf die te maken heeft met de bescherming van diersoorten. Volgt de gemeente de zaak en is de wethouder ook bereid om na een uitspraak te kijken wat deze uitspraak betekend voor de isolatie van woningen?

In de antwoorden op onze vragen kwam naar voren dat de gemeente volop bezig is met een aanpak van deze problemen.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter