Schriftelijke vragen: enquête Schalkwijk

 In Schriftelijke vragen

Op basis van de reacties op de enquête in Schalkwijk heeft Pascal Ooms de volgende schriftelijke vragen voor het College gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Verkeersveiligheid

  • De Jonkheer Ramweg wordt door inwoners van Schalkwijk ervaren als een gevaarlijke weg. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke kansen ziet het om deze weg veiliger in te delen? (Inwoners noemden specifiek de kruispunten in het dorp, onder andere richting De Wiese, de T-splitsing bij Provincialeweg en de sluis op de Jonkheer Ramweg.)
  • Uit de enquête blijkt dat er op verschillende wegen te hard wordt gereden (Jonkheer Ramweg, Provincialeweg). Herkent het college dit signaal en welke mogelijkheden ziet het om op de snelheid te handhaven?
  • De gemeente heeft aangegeven in 2028 Houten weer als fietsstad van het jaar te willen. In Schalkwijk blijken diverse punten gevaarlijk te zijn voor fietsers (kruising Kanaaldijk Zuid en Schalkwijkseweg, Jonkheer Ramweg/Provincialeweg). Herkent het college dit en hoe neemt het deze signalen mee in het plan richting Fietsstad 2028?


Inspraak in beleid van de gemeente

  • Schalkwijkers voelen zich niet voldoende betrokken bij beleid van de gemeente en geven aan weinig terugkoppeling te krijgen na inspraakavonden. Hoe wordt de terugkoppeling na zulke avonden momenteel gegeven en welke mogelijkheden tot verbetering ziet het college?


Woningbouw

  • Er is een breed gedeelde behoefte binnen Schalkwijk aan betaalbare woningen voor starters en senioren uit Schalkwijk. Hoe zorgt het college ervoor dat bij geplande nieuwbouw daadwerkelijk voor deze doelgroepen gebouwd wordt?
  • Schalkwijkers geven aan het dorpse karakter van het dorp te waarderen. In dit kader zijn er kritische noten geplaatst bij het karakter van de nieuwbouw aan de Lagedijk. Hoe wordt in de nieuwbouwplannen, zoals de Grote Driehoek, gewaarborgd dat de bouwstijl en opzet van de wijk past bij het dorpse karakter?


Veiligheid / drugsoverlast

  • In hoeverre wordt er structureel gecontroleerd op het gebruik van lege schuren voor drugsaanplant en drugsdealing in het buitengebied, bijvoorbeeld rondom de Lekdijk?


Dorpse karakter

  • Inwoners van Schalkwijk geven aan dat ze het dorpse karakter waarderen. In dat kader gaf 78% van de respondenten van de enquête aan voorstander te zijn van een beschermd dorpsgezicht. Hoe kijkt het college aan tegen het beschermen van het dorpsgezicht in Schalkwijk?

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter