Schriftelijke vragen nieuwe begraafplaats Oud Wulfseweg

 In Schriftelijke vragen

RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 6 april 2005

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Peter den Boef cie lid Ruimte en Gijs van Leeuwen raadslid SGP

Onderwerp: nieuwe begraafplaats Oud Wulfseweg.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Bent u bereid:

 1. maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van een begrafenis te kunnen bewerkstelligen en tenminste het zicht op het voetbalveld te ontnemen en geluidstechnische voorzieningen te treffen door uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 28 januari 1986?
 2. een keerlus voor de rouwauto´s te realiseren?
 3. een verbreding van de Oud Wulfseweg met een aparte fietsstrook of een separaat fietspad te realiseren vanaf het MKC tot de begraafplaats?
 4. de parkeervoorziening uit te breiden?
 5. afspraken te maken met de voetbalclub om geluidsoverlast te voorkomen?

* Aangeven wat van toepassing is.

 

Indien nodig
Toelichting:

De stellers van deze vragen zijn bij de eerste begrafenis op de nieuwe begraafplaats aan de Oud Wulfseweg geweest. Daarnaast heeft onze fraktie op 5 april in kader van een werkbezoek van de oude cie Ruimtelijk beheer de begraafplaats bezocht.
Daarbij hebben wij een aantal ervaringen opgedaan die wij graag aan u voorleggen.

Wij achten het, gelet op deze ervaringen, noodzakelijk een aantal aanpassingen uit te voeren.
Inmiddels hebt u van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente ook een brief ontvangen. Onze vraagstelling sluit aan op deze brief omdat de ervaringen dezelfde zijn.

 • De heer van Beusekom (SGP fractie) heeft destijds (1986) bij de besluitvorming aangegeven dat de ligging van een begraafplaats naast een voetbalveld niet passend is. Onder randvoorwaarden (raadsbesluit van 28 janauri 1986) is destijds de meerderheid van de raad toch akkoord gegaan met de locatie Oud Wulfseweg. Deze randvoorwaarden hadden onder andere betrekking op bereikbaarheid, geluidsoverlast en inpassing in het gebied.
 • In het destijds genomen besluit staan voorwaarden met betrekking tot: het realiseren van ruime draaicirkels op de begraafplaats voor de rouwauto’s, het plaatsen van een hekwerk van 2 meter hoog rond de gehele begraafplaats, het plaatsen van een kunstwerk in vorm van een toren of klok en een visuele en geluidstechnische afscherming tussen de begraafplaats en het voetbalveld.
 • Tijdens de eerste begrafenis op de nieuwe begraafplaats is gelet op de vele belangstellenden de rouwstoet lopend vanaf het parkeerterrein naast het MKC naar de begraafplaats gegaan. Daarbij werd de stoet ernstig gehinderd door fietsers en brommers. Gelukkig was er op dat moment geen auto en/of landbouwverkeer. De Oud Wulfseweg is derhalve te smal om het doorgaande verkeer en de rouwstoet te combineren.
 • Tevens constateren wij een gebrek aan voldoende parkeerruimte.
 • Het is denkbaar dat tegelijk met een voetbalwedstrijd een begrafenis plaatsvindt. Niemand die daar overigens aan moet denken dat dit voorkomt. We brengen de medewerkers van de gemeente die de begrafenis begeleiden hiermee ook in een onmogelijke positie. Het is derhalve gewenst hierover op korte termijn overleg te plegen met de voetbalclub.
 • Nog steeds vinden wij het jammer dat er geen volwaardige aula is gerealiseerd. Wij houden wat dit betreft de vinger aan de pols en zullen t.z.t. hierop terugkomen.

Ondertekening en naam indiener(s): Peter den Boef en Gijs van Leeuwen

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…) (art. 37, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter