Schriftelijke vragen ouderenvervoer

 In Schriftelijke vragen

Pascal Ooms heeft namens de SGP-fractie in samenwerking met de fractie van ITH aan het college van B&W vragen gesteld over ouderenvervoer. De gestelde vragen en de toelichting treft u hieronder aan.  Mocht u hier vragen over hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Sinds 1 januari 2015 zijn grote wijzigingen aangebracht in de zorg in Nederland, de zogenaamde decentralisaties, waardoor de gemeente zelf verantwoordelijk is voor een groot deel van de niet-medische zorg aan haar inwoners. Er wordt een groter beroep gedaan op zelfstandigheid van bewoners, ouderen worden gedacht langer thuis te wonen, mantelzorgers staan onder druk. Dit heeft consequenties voor de vervoersbehoeften en mogelijkheden van ouderen. Aan de andere kant zijn de vervoersmogelijkheden voor ouderen juist lokaal afgenomen, doordat bijvoorbeeld de rolstoelbus niet meer rijdt.

  • Is het College het eens met SGP en ITH dat de bereikbaarheidsvisie (vastgesteld in 2011) met betrekking tot het ouderenvervoer wegens de gewijzigde omstandigheden dient te worden aangepast?
  • Is het College het eens met ITH en SGP dat op korte termijn aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het kleinschalig aanvullend vervoer ouderen te waarborgen, zowel in Houten, als in de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal?
  • Wat is de reden dat het haalbaarheidsonderzoek kwaliteits- en efficiencyverbetering lokaal aanvullend vervoer voor ouderen (nog) niet is uitgevoerd?
  • Wanneer kunnen wij de uitvoer van het onderzoek verwachten?
  • Wat is de status van de opmerking van wethouder Rensen aangaande het karakter van het onderzoek: het wordt een intern in plaats van een extern onderzoek?
  • Waarom is het convenant kleinschalig vervoer ouderen nooit ondertekend?

Toelichting:
ITH en SGP maken zich zorgen over het kleinschalige ouderenvervoer in Houten en in de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. De SBOH heeft hier ook herhaalde malen aandacht voor gevraagd.

Maatregelen zijn in het verleden genomen op basis van de in 2011 vastgestelde bereikbaarheidsvisie.
Houten is indertijd gestart met een pilot met golfkarren. Alhoewel dit vervoer een oplossing biedt, is gebruik van dit vervoer gelimiteerd in tijd. Niet beschikbaar van 14 uur tot 16 uur, niet in weekenden en niet na 18 uur in de avond. Daarnaast biedt het alleen vervoer voor ouderen binnen de kern Houten.

In december 2013 is er overleg geweest over een convenant kleinschalig vervoer te Houten (KOVH).
Deelnemers aan dit concept zijn: Kids Lodge (golfkarren), My Wheels (rolstoelbus), van Houten&Co (drie kernen bus) als vervoerders. Namens de doelgroepen zouden worden ingeschakeld: Reinaerde; Van Houten&Co, Samenwerkende Ouderenbonden; WIL; Algemene Senioren Vereniging Houten; Viveste; Zorgspectrum en de stichting Gehandicaptenbelangen. Ondertekening van het convenant heeft echter nooit plaatsgevonden.
In 2014 hebben de serviceclubs Rotary Oude Dorp en Lions Club aangeboden kennis en expertise beschikbaar te stellen. Aanleiding was dat een donatie voor behoud van de rolstoelbus was toegezegd, maar bij nader inzien vraagtekens werden geplaatst.

Op 27 januari 2015 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over “een onderzoeksopzet van het reeds lang aangekondigde behoefteonderzoek kleinschalig vervoer”. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Kids Lodge, van Houten&Co; SBOH; SGH; Rotary Oude Dorp en Lions Club Houten. Toen werd meegedeeld dat de rolstoelbus en de Driekabus inmiddels niet meer worden gebruikt. Er zou een extern behoefteonderzoek worden gehouden (concept rapport mei 2015
klaar, daarna een werkconferentie). Er is bij de gemeente € 10.000 per jaar voor onderzoek beschikbaar.

Er zijn vraagtekens gesteld in verband met de sterk veranderende situatie (als men zorg nodig heeft blijft men in beginsel zelfstandig wonen; toenemend beroep op mantelzorg; mobiliteitsvraagstukken zullen toenemen voor degenen die zorg nodig hebben en niet geconcentreerd wonen).

De laatste mededeling aan het SBOH kwam van wethouder Rensen: er komt een intern onderzoek in plaats van een extern onderzoek. De deelnemers aan de bespreking 27 januari zijn niet geïnformeerd, noch over de inhoud van dit onderzoek, noch over het tijdsbestek dat hiervoor nodig is.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter