Schriftelijke vragen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte

 In Nieuws

Fotosessie:

RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Datum:

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: Onderhoud buitenruimte (stoepen)

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Komt u op basis van het aangeleverde fotomateriaal tot de conclusie dat dit sober en doelmatig onderhoud is?
  2. Wat verstaat u onder een sober en doelmatig onderhoudsniveau?
  3. Hoe vaak worden stoepen onkruidvrij gemaakt?
  4. Bent u met ons van mening dat een onderhoudsniveau, zoals u dat in het beeldmateriaal aantreft, echt niet kan?
  5. Hoe wilt u met een dergelijk onderhoudsniveau een goed voorbeeld zijn voor de inwoners?
  6. Kunt u ons uw criteria aanreiken op basis waarvan wij het college kunnen afrekenen c.q. uitvoering kunnen geven aan onze controlerende taak m.b.t. het onderhoudsniveau?
  7. Bent u van zins in actie te komen n.a.v. de geleverde informatie? Ergo: wat gaat u doen?

In bijlage stuur ik wat foto’s mee. Die spreken voor zich.

Het is droevig gesteld met de buitenruimte zoals u ziet. Het is een rommeltje. Vraag (in dit geval) vooral niet aan de burgers uw voorbeeld te volgen.

In de laatstgehouden raadsvergadering heeft de raad helaas niet ingestemd met ons voorstel een extra impuls te geven (200.000 euro) t.b.v. het onderhoud van de buitenruimte in het bijzonder de stoepen. Wel is door de raad aangegeven dat u adequaat de buitenruimte dient te onderhouden. U hebt daarbij aangegeven dat u de raad via de bestuursrapportage op de hoogte zult houden of er voldoende middelen zijn om e.e.a. te kunnen uitvoeren. Naar aanleiding hiervan komen wij tot bovenstaande vragen.

Ondertekening en naam indiener: Gijs van Leeuwen SGP

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…) (art. 37, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter