Schriftelijke vragen SGP en CU over actie opruimen (zwerf)afval

 In Schriftelijke vragen
Registratie nummer:

(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum:  
Aan het college
Steller van de vragen: Peter den Boef en Dick Hoek
Onderwerp:Burendag en schoonmaak Rietplas

Toelichting:

In het kader van Burendag zal er op zaterdag 25 en zondag 26 september de jaarlijkse schoonmaakactie bij de Rietplas en Oosterlaakplas in Houten plaatsvinden.

Duikers van Go Dive Houten maken op zaterdag 25 september vanaf 9.30 uur de plassen schoon en meten de waterkwaliteit. Bewoners kunnen helpen met tellen van het aantal en type oeverplanten en watervogels of de oevers schoonmaken. Op zondag 26 september vindt een zwerfvuilactie plaats. Gemeente Houten, Go Dive Houten, welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’ en enkele buurtbewoners zorgen voor ondersteuning en schoonmaakspullen.

Bij de Rietplas is op zondag “Keet in de Wijk” aanwezig. In deze keet kunnen wijkbewoners in gesprek gaan met de Gemeente Houten over hun leefomgeving.

Derhalve wordt het college  verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is het college zich ervan bewust dat de zondag voor vele mensen uit alle geledingen van de samenleving (w.o. liberaal, socialistisch en christelijk), de zondag een dag van rust en een adempauze in de 24 uurs economie, is?
  2. Wat is de reden dat de schoonmaakactie en inzet ‘keet in de wijk’ nu juist ook op zondag zal plaatsvinden met inzet van ambtenaren van de gemeente Houten?
  3. Is, en zo ja, in hoeverre meegewogen dat er bewoners zijn die niet mee zullen dan wel niet mee kunnen doen vanwege het feit dat zij de zondag met haar eigen karakter  wensen te respecteren en deze actie onnodig vragen oproept?
  4. Is de inzet van de ambtenaren op vrijwillige basis? Zo niet, hoe groot is de inzet van ambtenaren en welke extra kosten (bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag) brengt dit met zich mee?
  5. Is het college met ons van oordeel dat dit soort acties niet op zondag behoeven te worden georganiseerd doch ook doordeweeks (zaterdags) kunnen plaatsvinden.
  6. Is dit college bereid in voorkomende gevallen rekening te houden met het karakter van de zondag en dit ook bij de betreffende gesubsidieerde organisatie (Houten & Co) aan de orde te stellen?

 

Ondertekening en naam indiener:

Peter den Boef en Dick van Hoek

SGP en CU-fractie      

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter