Schriftelijke vragen SGP en CU over Giro ‘d Italia

 In Nieuws, Schriftelijke vragen
RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 19 maart 2010

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: Peter den Boef en Dick van Hoek

Onderwerp: Giro ‘d Italia

Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van het feit dat het wielerparcours van de Giro op zondag 9 mei door Houten gaat.

Wij maken ons zorgen over de zondagsrust, de bereikbaarheid van kerken, voorzieningen en de bereikbaarheid van wijken voor hulpdiensten tijdens de periode dat de Giro Houten aandoet.
Daarnaast zijn wij verbaasd over het bedrag wat u van de belastingbetaler vraagt om bij te dragen aan dit feest waar niet iedere Houtenaar aan kan of wil deelnemen.
Wij hebben de afgelopen weken en maanden uitvoerig gesproken over kerntaken, bezuinigingen etc.. We staan voor een bezuinigingstaak van vele miljoenen.
Wij kunnen een dergelijke uitgave dan ook niet plaatsen als een noodzakelijke uitgave. Straks zullen we ingrijpende maatregelen nemen om onze tekorten te lijf te gaan en dan past het ons inziens niet om deze niet-noodzakelijke uitgave te doen voor een Giro feestje waar relatief een beperkt aantal Houtenaren van kunnen “profiteren” en waarvan geen opbrengsten zijn te boeken.

Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Hoe kunt u garanderen dat kerkgangers en anderen die noodzakelijkerwijs met de auto weg moeten op de betreffende zondag, (in ieder geval diegene die op de auto zijn aangewezen, zoals ouderen die gereden worden en invaliden) kerken en andere bestemmingen kunnen bereiken?
  2. Hoe garandeert u de zondagsrust, zoals deze ook wettelijk is vastgelegd?
  3. Hoe garandeert u de bereikbaarheid door hulpdiensten naar de betreffende wijken?
  4. Vindt u een uitgave van 50.000 euro voor een kortstondig wielerevenement in deze tijd van crisis en komende bezuinigingen verantwoord en vindt u dat hiervan een positief signaal uitgaat naar de belastingbetaler?
  5. Hoe gaat u de burger uitleggen dat we vele miljoenen moeten bezuinigen maar dat € 50.000,= voor de Giro ‘d Italia een verantwoorde uitgave is?
  6. Welke reden heeft u om bij een commercieel evenement, (dat deze prof-wielerwedstrijd is) publiek geld ter beschikking te stellen?
  7. Bent u met ons van mening dat voor een dergelijk hoog bedrag een raadsbesluit nodig is, zoals wij dat destijds in 1999 ook genomen hebben naar aanleiding van de komst van Hare Majesteit de koningin naar Houten en bent u bereid om dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen?

Ondertekening en naam indieners: Gijs van Leeuwen SGP en Dick van Hoek CU

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…) (art. 37, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter