Schriftelijke vragen SGP-Houten over draagvlakonderzoek andere locatie windmolens ’t Goy

 In Nieuws, Schriftelijke vragen

De Raad van State heeft een streep heeft gezet door de omgevingsvergunning van windpark Goyerbrug vanwege het ontbreken van een milieubeoordeling op de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

SGP-Houten is geen voorstander van enorme windmolens in Houten, maar als voorstanders en het huidige college het dan toch persé willen, vinden wij dat er nu het momentum is voor een draagvlakonderzoek naar een betere locatie. Niet midden in het groene en open buitengebied, maar bijvoorbeeld langs snelweg en bedrijventerrein.

Door middel van schriftelijke vragen willen we weten of het college bereid is dit uit te gaan zoeken.

  1. SGP-Houten is geen voorstander van enorme windmolens in onze gemeente, maar als voorstanders het dan toch persé willen en u blijft volharden, vinden wij dat er betere locaties zijn dan midden in het open en groene buitengebied. Bent u dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  2. En bent u het met ons eens dat windmolens beter passen op plekken waar inwoners er geen hinder van ondervinden? Zo nee, waarom niet?
  3. Wij roepen u op dit momentum te benutten om met de initiatiefnemer van windpark Goyerbrug in gesprek te gaan om te komen tot een andere locatie met meer draagvlak. Bent u bereid dit gesprek aan te gaan?
  4. Bent u het met ons eens dat draagvlak van groot belang is bij een besluit over windmolens? En dan bedoelen wij geen draagvlak door middel van (financiële) overeenkomsten en afspraken, maar door een onderzoek naar de daadwerkelijke mening van inwoners. Graag uw reflectie hierop.
  5. En bent u voornemens bij hervatting van het proces rond deze windmolens draagvlak op dezelfde manier te laten organiseren, of gaat u dit anders doen, indachtig de samenlevingsagenda en de in ontwikkeling zijnde nieuwe leidraad communicatie en participatie?
  6. Uit het participatieproces vanuit de Krommerijnregio over de Regionale Energiestrategie bleek dat Houtense inwoners voorkeur geven aan ‘gebied E’, langs de A27 tegenover bedrijventerrein Doornkade. Wij zien graag een gericht draagvlakonderzoek naar deze optie, bent u bereid dit uit te voeren?
  7. Wat is de consequentie voor planning en proces van de Raad van State-uitspraak over windpark Goyerbrug?
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter