Schriftelijke vragen SGP over abortuskliniek

 In Schriftelijke vragen
Registratienummer:

(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum: 12 juli 2013
Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: SGP-fractie P.J. (Peter) den Boef mede namens CU-fractie en CDA-fractie

 

Onderwerp: Verzoekwijziging bestemming kantoor naar kliniek Papiermolen 2
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 

  1. In het Groentje van 26 juni 2013 wordt op de gemeentelijke pagina bekend gemaakt dat er een aanvraag is ingediend om t.a.v. de Papiermolen 2 te Houten de bestemming te wijzigen van kantoor naar kliniek en interne verandering. Was het college, toen dit verzoek binnenkwam, ermee bekend welke organisatie dit verzoek indiende en dat het feitelijk om een abortuskliniek ging?    
  2. Wanneer en hoe denkt het college op het voorliggende verzoek te reageren? En is het college bereid de Raad vanaf heden bijtijds per email te informeren over de procedure die gevolgd wordt?
  3. Is het college bekend met de bij grote groepen inwoners en bij kerken levende gevoelens over abortus en alles wat hiermee samenhangt? Zo ja, wat gaat het college daarmee doen? Zo nee, is het college bereid om – alvorens op het verzoek te beslissen – met de kerken in Houten en andere belanghebbende organisaties in gesprek te gaan?
  4. In hoeverre wordt meegewogen bij de beslissing op het voorliggende verzoek dat naast het pand aan de Papiermolen 2 de Eskolkerk staat? In hoeverre wordt dit gegeven meegewogen?   
  5. Is het college bereid de beslissing op het verzoek uit te stellen totdat de Raad van de gemeente Houten terug is van reces en – indien de beantwoording van de vragen daar aanleiding voor geeft – een debat kan plaatsvinden op de eerstvolgende raadsvergadering?

 

 

Indien nodig een toelichting: De ondergetekende fracties bereiken serieuze signalen van groepen inwoners van Houten en de kerken in Houten die zich grote zorgen maken als het verzoek wordt toegewezen. De ontstane commotie in Houten bij het christelijk volksdeel (en de kerken) is groot en verdient de nodige aandacht van Raad en college.    

 

Ondertekening en naam indiener(s):

 

Peter den Boef (SGP)  D. van Hoek (CU) Erik Jan Visser (CDA)

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter