Schriftelijke vragen SGP over carpoolplaats langs de A27

 In Schriftelijke vragen

Per mail van 25 augustus 2010, 20:25 uur heeft het college foto’s van een volle carpoolplaats en vragen van SGP ontvangen. Hieronder de vragen en de beantwoording.

–          Heeft de gemeente Houten gegevens over het gebruik van de carpool langs de A27?

De meest recente gegevens dateren uit 2009 (cijferboekje Provincie). Daaruit blijkt dat de carpoolplaats Houten onveranderd een hoge bezettingsgraad heeft van ca 140%, 50 plaatsen, 70 auto’s. Hiermee heeft de carpoolplaats in Houten de grootste procentuele overbezetting van de provincie. Ook de fietsenstalling (10 plaatsen) is met 70% aardig gevuld.

–          Zijn eventuele capaciteitsproblemen bekend bij de gemeente of Rijkswaterstaat?

Ja, deze zijn bekend bij de gemeente, zie boven.

–          Zo ja, wat heeft de gemeente Houten hier aan gedaan?

In 2007 zijn realisatieafspraken tussen het college en het Bestuur Regio Utrecht gemaakt, met de intentie om tot uitvoering van projecten te komen. Uitbreiding van de carpoolplaats was in deze realisatieafspraken opgenomen. Wegens het ontbreken van eigen middelen heeft uitvoering van deze afspraken tot op heden niet plaatsgevonden. Volgens een globale raming gaat het voor de gemeente om een investering van ongeveer € 90.000,- voor de aankoop van gronden en de inrichting tot carpoolplaats.

–          Zou Houten een verzoek kunnen indienen bij Rijkswaterstaat tot onderzoek van gebruik van de carpool, met als doel de capaciteit te vergroten?

Gezien de beschikbaarheid van cijfers is een onderzoek naar de bezetting niet nodig. Wel kan het nuttig zijn om de herkomst en de motieven van de carpoolers te onderzoeken. Daarmee kan inzicht verkregen worden of uitbreiding van de carpoolplaats de meest efficiënte aanwending van overheidsmiddelen is. Wanneer de carpoolplaats vooral door Houtenaren wordt gebruikt, kan het stimuleren van het samenrijden vanuit de woonomgeving verder gestimuleerd worden.

–          Een optie zou kunnen zijn in het onderzoek ook nog mee te nemen of het carpool gebruik nog verder kan worden gestimuleerd (of eventueel andere voorzieningen aan te leggen waar de reiziger behoefte aan heeft). Zou u dit met Rijkswaterstaat willen bespreken?

Ja, wij willen bezien of wij in overleg met Rijkswaterstaat en de regiopartners het carpoolen verder kunnen stimuleren. In de bestaande contacten in het kader van de planstudie Ring Utrecht hebben wij het gebruik en de mogelijke uitbreiding onder de aandacht gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat Rijkswaterstaat geen middelen beschikbaar heeft om de carpoolplaats uit te breiden. De provincie Utrecht heeft het capaciteitstekort van de carpoolplaats gesignaleerd en heeft een uitbreidingsprogramma in voorbereiding. Het voornemen is om in de loop van volgend jaar besluitvorming te laten plaatsvinden. Over de termijn en de eventuele omvang van de uitbreiding zijn nog geen mededeling te doen.

HT

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter