Schriftelijke vragen SGP over escortbedrijf

 In Schriftelijke vragen
Registratie nummer:

(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum: 7 januari 2011
Aan het college
Steller van de vragen: Peter den Boef
Onderwerp: Uit de definitieve besluitenlijst d.d. 21 december 2010, nr. 5 blijkt dat het college heeft ingestemd met het verlenen van een exploitatievergunning aan escortbedrijf ‘Lilly’s (te Utrecht) aan de Standerdmolen te Houten.

De fractie van de SGP betreurt dit besluit ten zeerste omdat zij vindt dat een dergelijk bedrijf niet in de Houtense samenleving past. Er zijn op landelijk niveau aanwijzingen dat de invoering van de bordeelvergunning ertoe heeft geleid dat vrouwenhandelaren hun slachtoffers verplaatsen naar de escortsector. Deze sector is buitengewoon mobiel en daardoor veelal ongrijpbaar en niet te controleren. Hier komt bij dat het binnen Lekstroom ontwikkelde beleid bijna de nuloptie benaderd wat eveneens geldt voor Het Paraplubestemmingsplan zoals dat in de Raad van 3 april 2007 is vastgesteld.   

Derhalve wordt het College  verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wanneer is de aanvraag voor genoemde exploitatievergunning ingediend en wanneer wordt de vergunning verleend?
  2. Zijn de omwonenden waar het bedrijf zich zal vestigen op de hoogte gesteld en zijn er (al) bezwaren ingediend?
  3. Past deze vergunning binnen het vigerende Paraplubestemmingsplan en waarom is gekozen voor een locatie die afwijkt van de voorkeursvolgorde?
  4. Voldeed de aanvraag aan de daaraan te stellen eisen en criteria, is de wet BIBOB gehandhaafd en zijn aan de vergunning nog (bijzondere) voorwaarden verbonden?
  5. Is overwogen om de vergunning te weigeren in het belang van de volksgezondheid/ zedelijkheid?
  6. Is, en zo ja, in hoeverre is meegewogen dat bij dit soort bedrijven het moeilijk is om te controleren of er sprake is van illegale vrouwenhandel?
  7. Wordt hierop actief gecontroleerd, en zo ja, op welke wijze en met welke middelen, en zo niet, is het college bereid hier in overleg met de ‘ketenpartners’ beleid op te zetten, waaronder hotelcontrole?
  8. Wat is het beleid van het college als er nog meer aanvragen van deze soort worden ingediend?
  9. Is het college met de SGP-fractie van oordeel dat dit soort bedrijven niet in Houten passen en op grond van strijd met ondermeer de volksgezondheid/zedelijkheid geweigerd zouden moeten worden?

 

 

Ondertekening en naam indiener:

Peter den Boef

SGP-fractie       

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter