Schriftelijke vragen SGP over onrust koopgarantregeling Houten

 In Schriftelijke vragen

De gemeente heeft zich een aantal jaren geleden sterk gemaakt om betaalbare koopwoningen voor jongeren (starters) te realiseren. Jongeren konden van Viveste woningen kopen met een korting. Met een (aanvullende) lening van maximaal dertigduizend euro via een regeling van de gemeente Houten konden deze jongeren een koopwoning kopen.

Bij verkoop moet de woning aan Viveste worden aangeboden die verplicht is de woning terug te kopen, waarna partijen elk een deel van de winst of de waardedaling voor zijn rekening neemt. Dit laatste afhankelijk van de individuele afspraken die gemaakt zijn.

Meer dan 170 koopgarantwoningen zijn via deze regeling op de woningmarkt gekomen. Wij zijn inmiddels een aantal jaren verder en een deel van deze jongeren gaat verhuizen, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie. Conform afspraak bieden zij hun koopgarantwoning aan Viveste aan. Die laat de woning taxeren. Echter, Viveste doet deze teruggekochte woningen niet meer in de verkoop, maar onttrekt deze woningen aan het bestand koopwoningen en bestemd deze woningen vervolgens als sociale huurwoning. Dit heeft tot gevolg dat de waarde van de teruggekochte kopgarantwoningen sterk daalt. Gevolg is dat de verkoper met een restschuld wordt geconfronteerd wat tot problemen leidt bij de aankoop van een nieuwe woning. De restschuld blijkt veelal niet te kunnen gefinancierd.

SGP Houten heeft de volgende vragen aan het College:

 1. Is het College op de hoogte van de onrust die er is ontstaan onder eigenaren van koopgarantwoningen in de gemeente Houten, doordat ze bij verkoop aan Viveste worden geconfronteerd met een niet geringe restschuld, doordat Viveste sinds januari 2016 teruggekochte woningen niet meer doorverkoopt maar als sociale huurwoning worden aangeboden?
 2. Wat is de reden dat de koopgarant woningen zo laag worden getaxeerd door Viveste?
 3. Heeft Viveste met het College overleg gevoerd over het onttrekken van koopgarantwoningen aan het koopwoningenbestand in Houten?
 4. Zo ja, wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden, wat voor redenen voerde Viveste aan en wat was het standpunt van het College?
 5. Is het College op de hoogte van het aantal koopgarantwoningen die inmiddels zijn teruggekocht door Viveste en als sociale huurwoning worden aangeboden? Zo ja, hoeveel zijn er dat dan?
 6. Is de handelwijze van Viveste wettelijk toegestaan of handelt Viveste in strijd met vigerende bestemmingsplannen of andere regelingen? Als Viveste in strijd handelt met wet- regelgeving waarom is er niet ingegrepen?
 7. Als Viveste hier in strijd handelt met wet- regelgeving is het College dan bereid hier alsnog met de meeste spoed handhavend op te treden? En is het College hier iets te verwijten in de zin dat er onvoldoende toezicht is geweest en de Gemeente dus nalatigheid kan worden verweten?
 8. Als Viveste inderdaad in strijd heeft gehandeld en door (voormalige) eigenaren van koopgarantwoningen aansprakelijk wordt gesteld, heeft dat dan ook financiele gevolgen voor de Gemeente Houten? Zo ja, welke?
 9. Is het College het met de SGP-fractie eens dat het destijds nooit de bedoeling is geweest dat starters (kopers van een koopgarantwoning) op deze manier met een restschuld worden geconfronteerd, doordat koopwoningen nu als sociale huurwoning te koop worden aangeboden?
 10. Kan het College iets betekenen voor de ‘jongeren’ die door toedoen van Viveste met een restschuld blijven zitten?
 11. Is het College bereid in overleg met Viveste te treden en te kijken hoe kan worden voorkomen dat nog meer eigenaren worden geconfronteerd met een waardedaling van hun woning?
 12. Een laatste effect is dat de eigenaren met deze koopgarantregeling vastzitten aan de woning omdat zij het zich niet kunnen veroorloven om te verhuizen. Hier dreigen dus ongewenste maatschappelijke effecten te ontstaan. Kan het College ook hier een rol spelen, omdat de woningen op zich goed in de markt liggen?

Pascal Ooms, SGP

Aanbevolen
Reacties
 • Piet

  Issue is natuurlijk ook dat op termijn Viveste een meerderheid heeft in de VVE, wat de besluitvorming hoe gelden

  Tevens hoeveel asielzoekers en andere mensen met urgentie verklaring zullen in aanmerking komen als het eenmaal sociale huurwoningen worden?? Dit heeft zeker negatieve invloed op de omgeving en dus waarde van de woning!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter