Schriftelijke vragen SGP over spreiding in huisvesting statushouders

 In Schriftelijke vragen

De SGP merkt een aantal ontwikkelingen in Houten op: 1) leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot relatief betaalbare woningen, 2) het wijzigen van kantoorgebouwen naar woningen centreert zich met name in het centrumgebied en 3) de taakstelling voor het huisvesten van statushouders wordt gedeeltelijk ingevuld door gebruik te maken van nieuw gerealiseerde woningen in omgebouwde kantoorgebouwen. Ieder voor zich goede ontwikkelingen om bestaande problematiek en uitdagingen op te lossen. In de reacties die ons persoonlijk en via de media bereiken constateren we echter dat wanneer deze drie ontwikkelingen in een te hoge mate samenkomen, dit tot onrust leidt of kan gaan leiden.

 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:

  • Bent u het met de SGP eens dat voor een optimale integratie van statushouders in de Houtense samenleving, het voor zowel de statushouders zelf als omwonenden, gewenst is dat statushouders zo veel als mogelijk gespreid in Houten gehuisvest worden, zodat een hoge concentratie statushouders in een gebouw dan wel in een deelgebied of wijk in Houten voorkomen wordt?
  • Wat is naar uw mening een goede spreiding voor de huisvesting van statushouders en welke mogelijkheden tot deze spreiding ziet u in Houten?
  • Welke acties onderneemt het College, in samenspraak met de sociale partners, om een goede spreiding van huisvesting van statushouders over Houten te waarborgen en een concentratie in een gebouw of in een deelgebied (zoals de Molenzoom) of wijk in Houten te voorkomen?

Zijn er reeds nieuwe plannen voor huisvesting van statushouders waarbij sprake is van een hoge concentratie van statushouders in een gebouw dan wel in een deelgebied of wijk in Houten?

 

Wouter van den Berg

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter