Schriftelijke vragen SGP samen met HA! aan het college over de Dikke Boom

 In Schriftelijke vragen

Afgelopen 20 april ontvingen wij van het College een brief over een onderzoek ‘effecten verplaatsing Dikke Boom’. Naast de presentatie van het onderzoek, trekt het College de volgende conclusies:

  • Verplaatsing naar de Maat is niet passend en wenselijk;
  • Consequenties voor de dagelijkse sector, met name in het Oude Dorp, vindt u onacceptabel;
  • Wij zijn niet van voornemens mee te werken aan de verplaatsing van de Dikke Boom, naar welke andere locatie dan ook buiten drie centrumgebieden (Het Rond, Castellum, de Maat).

Tenslotte geeft het College aan, met het onderzoek, motie 086-2016 te hebben ‘afgedaan’.

 

SGP Houten en Houten Anders! zijn hoogst verbaasd over deze Collegebrief. U verwijst in de Collegebrief naar motie 086-2016, waarin de raad opdracht gaf de uitkomsten van de dialoog over toekomst van de Odijkseweg tussen ondernemers en bewoners, in behandeling te nemen. De dialoog had betrekking op de verhoging van de verkeersveiligheid en een bijdrage aan een prettigere werk- en leefomgeving voor omwonenden. Verplaatsing van het winkelcentrum werd hierbij als meest duurzame optie gezien. Wij hebben de volgende vragen aan het College:

 

  • Waarom trekt u conclusies in de Collegebrief, zonder acht te slaan op het initiatief van de omwonenden en de raad?
  • Het onderzoek richt zich enkel op kooporiëntaties van inwoners van Houten. Terwijl de motie veel breder insteekt. Waarom acht u de motie ‘afgedaan’ met de publicatie van een onderzoek over de kooporiëntatie?
  • Bent u bereid om de resultaten van het onderzoek over kooporiëntaties te bespreken met alle stakeholders ‘Dialoog Odijkseweg Houten? Zo ja, op welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
  • Sluit u met deze Collegebrief het tweejarige traject ‘dialoog Odijkseweg Houten’ of wordt er met de dialooggroep gekeken hoe dit traject wordt afgerond?
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter