Schriftelijke vragen Uitvoering huishoudelijke hulp

 In Schriftelijke vragen
Registratienummer:

(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum: 10 januari 2015
Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: Pascal Ooms (SGP), David Jimmink (GL), Jana Smith-Visser (CU)

 

Onderwerp: uitvoering huishoudelijke hulp
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

– bent u bekend met signalen van cliënten die gekort worden op hun zorg, voordat een keukentafelgesprek is georganiseerd? Wat vindt u hier van? En wat heeft u met deze reacties gedaan?
– veel mensen hebben nog geen keukentafelgesprek gehad. Is hier sprake van een achterstand?  Wilt u ons een update geven over stand van zaken rondom de keukentafelgesprekken? Wat kunnen burgers van Houten verwachten met betrekking tot de planning?
– diverse instellingen lijken zich meer te richten op het aantal uren hulp, dan op de resultaat afspraken. Is hier sprake van incidenten of is hier meer aan de hand?
– welke acties kunt en wilt u ondernemen richting instellingen die zich niet aan de afspraken houden?

 

Indien nodig een toelichting:

Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente stonden twee dames buiten te protesteren tegen de kortingen op de huishoudelijke hulp (zie foto onder). Deze dames waren werkzaam bij een thuiszorginstelling (T Zorg). Beide dames hadden een spreekverbod gekregen van hun werkgever. De dames gaven aan dat cliënten werden gekort op uren huishoudelijke hulp, zonder duidelijk overleg of uitleg. Dit leidde in een aantal gevallen tot paniekreacties bij cliënten. Niet alle cliënten zijn namelijk mondig genoeg om in gesprek te gaan met de zorginstelling. Bij klachten verwijst de zorginstelling naar de gemeente. Het verhaal van de dames staat niet op zichzelf. Recentelijk trok ook Ria Berends aan de bel en organiseerde een Facebook actie, die tot zo’n 100 reacties leidde en ook wij krijgen meerdere signalen binnen van mensen die gekort worden op hulp, zonder duidelijk overleg en voor de organisatie van een keukentafelgesprek. Organisaties wijzen vervolgens naar de gemeente.

 

De gemeente heeft resultaat afspraken gemaakt met zorgverleners. Zorgverleners hebben hierdoor vrijheid over de invulling van uren, mits voldaan wordt aan de resultaten. Instellingen lijken nu vooruit te lopen op keukentafelgesprekken en eenzijdig te korten. Dit is duidelijk in strijd met wat de voorzitter van VNG, mevrouw Jorritsma recentelijk in de media stelde: ‘iedereen krijgt een keukentafelgesprek vroeg of laat. Tot die tijd houdt iedereen recht wat hij of zij nu heeft. De rechter heeft bepaald dat je de hulp niet kunt stopzetten zonder keukentafelgesprek vooraf’.

 

Ondertekening en naam indiener(s):

Pascal Ooms (SGP)                     David Jimmink (GL)                                Jana Smith-Visser (CU)

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter