SGP-Houten: College moet van geld voor jeugdzorg afblijven

 In Nieuws

SGP-Houten vindt het onacceptabel dat het Houtense college het geld van het Rijk voor jeugdzorg niet aan jeugdzorg wil besteden. Gemeente Houten kampt na bezuinigingen door het Rijk met grote tekorten in de jeugdzorg, net als veel andere gemeenten. Om de ergste tekorten te verzachten en onder grote druk komt minister de Jonge gemeenten iets tegemoet met een compensatie. Opvallend daarbij is dat het college van VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie dit bedrag van 750.000 euro van de Rijksoverheid níet aan de jeugdzorg wil besteden.

Dit blijkt uit de keuzes bij de perspectiefnota voor 2020, waarin de eerste voorstellen tot bezuiniging worden gedaan.

Kwetsbare Houtenaren
SGP-Houten vindt het niet kunnen dat de zorg aan kwetsbare Houtenaren daarmee niet de eerste prioriteit is. Het college doet maar liefst 14 voorstellen om te bezuinigen op jeugdhulp en WMO. Denk hierbij aan minder geld voor vervoer voor gehandicapten of kwetsbare ouderen, minder geld en keuze voor WMO voorzieningen (bijv. rolstoelen) en allerlei maatregelen om minder geld aan jeugdhulp te besteden.

Opvallend is dat alleen naar het zogenaamde ‘sociale domein’ wordt gekeken, en vooralsnog niet naar andere beleidsterreinen. Met andere woorden, de tekorten op de zorg in Houten moeten worden opgevangen door de meest kwetsbare Houtenaren. De 750.000 euro van minister de Jonge was bedoeld om de bezuinigingen in de jeugdzorg te verzachten, maar het college heeft andere prioriteiten. Voor de SGP is dit onbegrijpelijk.

Bezuinigingsvoorstellen onvoldoende onderbouwd
De bezuinigingsvoorstellen zelf zijn nog onvoldoende helder en bovendien nog niet voldoende. Het college heeft een aanvullend onderzoek laten verrichten door onderzoeksbureau RadarAdvies, maar de uitkomsten spreken de bezuinigingsvoorstellen deels tegen. Sommige maatregelen van het college worden als niet zinvol of als geen serieuze besparing gezien. Toch houdt het college onverkort vast aan haar voorstellen. Ook het werkveld is slecht of niet betrokken. Dit terwijl zorgorganisaties onder grote druk staan, bijvoorbeeld door stijgende CAO salarissen en hoge werkdruk.

Tenslotte is onvoldoende helder of de maatregelen wel het gewenste effect zullen hebben. Het is niet ondenkbaar dat wachtlijsten zullen ontstaan, organisaties omvallen of keuzevrijheid drastisch wordt ingeperkt voor zorgbehoevende Houtenaren.

UPDATE:
Nadat vanuit de samenleving en door meerdere politieke partijen zorgen zijn geuit, is er een collegebrief van het college van B&W verschenen over de ‘jeugdzorg-gelden’. Daarin laat het college aangepaste tabellen zien ten opzichte van de perspectiefnota, waarin het bedrag van het Rijk nu wél terug te vinden is. Niet meer onder algemene uitkering, maar onder jeugdzorg en wmo. Door het bedrag van het Rijk wordt het tekort dat ontstaat op jeugdzorg en wmo minder groot. Vraag is nog of de overheidsbijdrage de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op jeugd en wmo zou moeten verzachten, of zou moeten voorkomen dat er extra bezuinigd moet worden buiten het sociale domein.

Aanbevolen
Toon 2 reactie(s)
  • Eef Stiekema

    Het lijkt mij wel een keer tijd voor een rectificatie van dit artikel… Het geld vanuit het Rijk wordt wel degelijk aan Jeugdhulp besteed.

  • Wouter van den Berg

    Dag Eef, sinds 15 juli staat er een naschrift onder het artikel.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter