SGP-Houten: ‘Streep door hoogbouw en verdichting meer dan terecht, haal deze koers van tafel en kom met een beter plan’

 In Nieuws

Houten heeft met een overtuigende meerderheid aangegeven niet achter deze stadse Ruimtelijke Koers te staan. De hoogbouw en verdichting stuiten velen tegen de borst. SGP-Houten heeft deze zorgen vanaf moment één aangegeven. Wij vinden het veelzeggend dat het referendum nodig was om dit inzicht bij college en meerderheid van de raad breed voelbaar te maken. De streep die de Houtense samenleving zet door hoogbouw en verdichting is daarmee meer dan terecht. Deze koers moet van tafel, wij willen een beter en breed gedragen plan.

Houtens DNA 

Al jaren staat SGP-Houten bekend als voorstander van het Houtens DNA, en dus tegenstander van hoogbouw en stadse verdichting. Ook ITH en Groep Aanen hebben zich in deze lijn uitgesproken, en waren daarom kritisch op de Ruimtelijke Koers. Op Houten Anders! na hebben alle andere partijen in de gemeenteraad hebben zich expliciet als voorstander van de stadse Ruimtelijke Koers geuit.

Grote kloof

Nu een meerderheid van bijna 66% (!) tégen deze Ruimtelijke Koers heeft gestemd rijst daarom de vraag in hoeverre deze partijen hun achterban hierin hebben vertegenwoordigd. De SGP constateert een grote kloof tussen de meerderheid van de gemeenteraad en de meerderheid van de samenleving. Het is in het belang van de democratie dat deze kloof verkleind wordt. De politiek moet erkennen dat de meeste Houtenaren het unieke van Houten overeind willen houden.

Debacle voorkomen

Er moet gebouwd worden, want de woningnood is hoog. Maar dan op een Houtense manier. Dit debacle had voorkomen kunnen worden door de koers op voorhand sámen met de samenleving op te stellen. De vele participatie ten spijt, de uitslag onderstreept dat velen zich niet hebben herkend in de (herziene) Ruimtelijke Koers én het debat in de gemeenteraad hierover.

Dank aan initiatiefnemers

SGP-Houten is veel dank verschuldigd aan Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers, en Jolanda Wijsmuller, die het initiatief namen om de samenleving te mobiliseren en de breed gedeelde zorgen luid en duidelijk te laten klinken. Vele Houtenaren hebben dit ondersteund door op allerlei manieren campagne te voeren. En met succes! Een onderstroom is een bovenstroom geworden.

Een beter plan 

Wij herkennen en erkennen ook de motivatie van de vóór-stemmers. Zij willen dat er snel gebouwd wordt, zo betaalbaar mogelijk. Dat is ook onze inzet. Wij zien echter graag dat dit gebeurt meer op een manier zoals in het Houtens Manifest beschreven wordt. Deze Ruimtelijke Koers gaat wat ons betreft van tafel, wij willen een beter plan, dat past bij Houten.

Aanbevolen
Reacties
  • Willem

    Fantastisch weer verwoord! Ik was en blijf natuurlijk: “Trots op SGP Houten”! Heel veel succes!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

parkeerdrukverkeersbord